Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nvg58

Đăng ký: 08-02-2010
Offline Đăng nhập: 15-10-2013 - 23:03
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bất đẳng thức!

17-02-2010 - 18:23

Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $x+y+z=1$. Tìm max của
$ \dfrac{xy}{\sqrt{z+xy}}+\dfrac{yz}{\sqrt{x+yz}}+\dfrac{zx}{\sqrt{y+zx}}$
abstract làm được chứ?

Bất đẳng thức!

08-02-2010 - 15:34

Cho $0 < x,y,z < \dfrac {1}{2}$ thỏa mãn $ x + y + z = 1.$
TÌm giá trị lớn nhất của:
$A = xy(4 - 3z) + yz(4 - 3x) + zx(4 - 3y)$
$ B=xy(10-3z)+yz(10-3x)+zx(10-3y)$
$ C=xy(xy-z^{2}+\dfrac{3}{4})+yz(yz-x^{2}+\dfrac{3}{4})+zx(zx-y^{2}+\dfrac{3}{4})$

Bất đẳng thức trong tam giác!

08-02-2010 - 15:29

Gọi $H,O$ là lần lượt trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC $.
Kí hiệu $ R,m_{a},m_{b},m_{c}$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp,và độ dài các đường trung tuyến kẻ từ $A,B,C$ của$ \triangle ABC$. Tìm giá trị nhỏ nhất của:
$P=(\dfrac{OH}{R})^{2}+\dfrac{2}{R}(m_{a}+m_{b}+m_{c})$

Bất đẳng thức!

08-02-2010 - 15:18

Cho $ a,b,c,d >0 $thỏa mãn : $ a^{3} +b^{3}+c^{3}+d^{3} = 4$
Tìm giá trị nhỏ nhất của:
$A= \Sigma(3a^{4}+14b^{2}-16c)$