Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mr.salomon

Đăng ký: 21-02-2010
Offline Đăng nhập: 17-04-2011 - 20:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Ai học lý đỉnh giúp mình với

11-11-2010 - 15:38

Cho một tụ điện đặt trong không khí có điện dung là$\ C_{0}$. Nhúng tụ vào dung dịch có hằng số điện môi là x (như hình vẽ). Tính điện dung của hệ tụ lúc đó.
File gửi kèm  Hinh_1.bmp   576.05K   74 Số lần tải

Một bài hình khá hay

06-11-2010 - 19:04

File gửi kèm  ______III_Bai_5_1.doc   16.5K   184 Số lần tải
Các bạn làm thử xem!

Giúp mình với

05-11-2010 - 19:18

Tính số cạnh của một đa giác đều có 4 đỉnh liên tiếp A,B,C,D thỏa mãn $\dfrac{1}{AB}$ =$\dfrac{1}{AC}$+$\dfrac{1}{AD}$ .

BĐT cho các bạn giải thử

05-11-2010 - 18:29

File gửi kèm  De_III_Bai_4.doc   17K   82 Số lần tải
Giải gúp mình với

Help me!...!...!

05-11-2010 - 18:17

File gửi kèm  De_III_Bai_3.doc   16.5K   64 Số lần tải
Các bạn giải giúp mình nha.