Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


bebo12

Đăng ký: 25-02-2010
Offline Đăng nhập: 26-12-2012 - 01:02
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm giới hạn bằng vô cùng bé tương đương

20-12-2012 - 10:17

Các bạn giải giúp mình bài này bằng VCB với
$ \lim_{x\to 0}\frac{x-sin5x+sin^2x}{4x+arcsin^2x+x^2} $

[Casio cơ bản] Bài toán phân tích đa thức theo bậc của đơn thức

09-12-2011 - 21:59

Cho đa thức $P(x)=6x^3-7x^2-16x+12 $
Tìm số dư r khi chia $P(x)$ cho $3x-2$ và phân tích $P(x) $ theo bậc của $3x-2$
Hướng dẫn chi tiết giúp mình cách dùng sơ đồ Horner với một đơn thức $ax+b$ Do có hệ số a nên mình thấy khá rắc rối và dễ sai :(

Hệ phương trình

12-10-2011 - 17:44

Giải các hệ sau
1. $ \left\{\begin{aligned}x^{4}-y^{4}= 240\\ x^{3}-2y^{3}=3(x^{2}-4y^{2})-4(x-8y)\end{aligned}\right. $

2. $ \left\{\begin{aligned}x^{4}+x^{3}y+9y=y^{3}x+y^{2}x^{2}+9x\\ x(y^{3}-x^{3})=7\end{aligned}\right. $

3. $ \left\{\begin{aligned}x+\sqrt{x^{2}-2x+2}=3^{y-1}+1\\y+\sqrt{y^{2}-2y+2}=3^{x-1}+1\end{aligned}\right. $

4. $ \left\{\begin{aligned}\sqrt{x}+\sqrt{y}=\dfrac{1}{2}\\(x+\dfrac{1}{x})^{y}=(y+\dfrac{1}{y})^{x}\end{aligned}\right. $

Tìm m

12-10-2011 - 17:41

Tìm m để phương trình sau có nghiệm
$ \left\{\begin{aligned}2\sqrt{xy-y}+x+y=5\\ \sqrt{5-x}+\sqrt{1-y}=m\end{aligned}\right. $