Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Vũ Ngọc Duy Linh

Đăng ký: 19-03-2010
Offline Đăng nhập: 05-06-2020 - 17:31
-----

Chủ đề của tôi gửi

1 bài bất đẳng thức khó

20-08-2010 - 04:19

Cho a,b,c >0, abc=1 CM:
$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}+\dfrac{6}{a+b+c}\ge 5$

Cực trị lượng giác

18-08-2010 - 11:43

Tìm min, max của (cosx-sinx)(3cos x-9sinx)

Mấy bài lượng giác xin mời anh em cùng làm

27-04-2010 - 05:21

1,Tìm a,b để pt sau có nghiệm vời mọi x
Cos (ax+b)-1= a(cosx -1)+b^2
2,Biện luận theo m số nghiệm trong đoạn [0, 2pi] của pt:
$55 cosx\sqrt{6+2cos2x}+37sin2x=m$
3, tìm x biết 0<x< pi và$\dfrac{8}{3sinx-sin3x}+{3sin}^{2}x \leq 5$
4, Không dùng bảng tính hãy tính
$\dfrac{1}{{(cos10)}^{2}}+\dfrac{1}{{(sin20)}^{2}}+ \dfrac{1}{{(sin40)}^{2}}-\dfrac{1}{{(cos45)}^{2}}$ (dơn vị của góc là độ

2 bài lượng giác khó

25-04-2010 - 16:35

1,Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và thỏa mãn
$\sqrt[2009]{({tanA})^{n}} + \sqrt[2009]{({tanB})^{n}} + \sqrt[2009]{({tanC})^{n}}=\dfrac{n(3\sqrt{3}+1)+6027}{2009} ,n\epsilon N
$
tìm n và các góc của tam giác của tam giác


2, Giải phương trình
$PT sinx\sqrt[2010]{({sinx})^{2}+2010}- (cosx +1)\sqrt[2010]{({cosx})^{2}+2cosx+1011}= cosx-sinx+1$

1 bài hoán vị vòng

29-03-2010 - 20:44

Cho hệ phương trình:
x^2=y+a
y^2=z+a
z^2=x+a
Tìm a để hệ có nghiệm x=y=z
(không gõ được text mong mọi người thông cảm)