Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


RainThunde

Đăng ký: 20-04-2010
Offline Đăng nhập: 19-10-2016 - 08:48
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vấn đề này...

13-01-2011 - 19:19

Cho $a, b, c, k, l, m \geq 0, a+b+c = 1$
tìm max của
$\dfrac{ab}{ka+lb+mc}+\dfrac{bc}{kb+lc+ma}+\dfrac{ca}{kc+la+mb}$ theo k, l, m
(Bình thường thì với k, l, m đơn giản (nguyên) ta có thể dùng Cauchy - Schwarz)

Nhẹ nhàng BDT hay PP cổ điển

21-12-2010 - 18:55

Cho $a, b, c \geq 0$
CMR
$2(4{a}^{2}+bc){(b+c)}^{3}+2(4{b}^{2}+ca){(c+a)}^{3}+2(4{c}^{2}+ab){(a+b)}^{3} \leq {(a+b+c)}^{5}$
Nếu bằng PP cổ điển thì càng tốt

Đề thi môn Vật lý KSTN 2010

09-09-2010 - 17:53

Xem file đính kèm (file ảnh)