Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


.::skyscape::.

Đăng ký: 12-08-2010
Offline Đăng nhập: 29-09-2014 - 12:20
*****

Chủ đề của tôi gửi

Mặt cầu ngoại tiếp

02-11-2013 - 00:43

Cho tứ diện ABCD có trọng tâm là G.Kéo dài đường thẳng AG,BG,CG,DG lần lượt cắt mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ở A1,B1,C1,D1.O là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện.Tại sao GA.GA1=GB.GB1=Gc.GC1=GD.GD1=R2-OG2


giải phương trình

19-10-2013 - 11:50

Giải phương trình sau

 

$(x-2)^{9log_{3}(x-2)}=9(x-2)^{3}$

 


cho x,y, z là các số thực dương có x+y+z=6

18-02-2013 - 17:25

cho x,y, z là các số thực dương có x+y+z=6.chứng minh răng:
$$\frac{x}{\sqrt{y^{3}+1}}+\frac{y}{\sqrt{z^{3}+1}}+\frac{z}{\sqrt{x^{3}+1}}\geq 2$$

toán

21-06-2011 - 01:14

1cho các số thực x ,y ,z và x + y + z=o, x+2 >0,y+2>0 , z+8 >0
Tìm Max $\dfrac{x}{x+2} + \dfrac{y}{y+2} + \dfrac{z}{z+8} $
2. Cho tam giác nhọn ABC và điểm P bất kì năm trong tam giác . Chứng minh khoảng cách lớn nhất trong các khoảng cách từ P đến 3 đính A, B, C của tam giác không nhỏ hơn 2 lần khoảng cách bé nhât trong các khoảng cacs từ P đến các cạnh của tam giác

p/s ko biết nếu ko là số dương thì có dc sử dụng bđt $ \dfrac{a^2}{b} + \dfrac{c^2}{d} \geq \dfrac{(a+c)^2}{b+d} $ ko nhỉ

bài toán

14-06-2011 - 21:09

giải pt
$ \sqrt{x-1/x} +\sqrt{1-1/x} =x$