Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ferb

Đăng ký: 15-08-2010
Offline Đăng nhập: 29-06-2012 - 08:59
-----

#280382 $4^x + (x^3 - x).\ln (x^2 + x + 2) \ge 4^{\sqrt[3]{x}}...

Gửi bởi Ferb trong 27-10-2011 - 14:59

Mọi người giúp mình bài này với
Giải bpt

\[
4^x + (x^3 - x).\ln (x^2 + x + 2) \ge 4^{\sqrt[3]{x}}
\]


#278707 Quỹ tích vecto

Gửi bởi Ferb trong 12-10-2011 - 20:48

Mọi người giúp em 2 bài này với.
Bafi: Tìm tập hợp các điểm M sao cho
vectơ{AM} * vectơ{a}=k
(A cố định, k thuộc R, vectơ{a} khác vectơ{0})

Bài 2:Cho tam giác ABC. TÌm tập hợp các điểm M sao cho
a)vectơ{MB} * vectơ{MC} = AB^2
B)( 2.vectơ{MA} - 3.vectơ{MB}).(( vectơ{MA} + 2.vectơ{MB})
c)( 2.vectơ{MA} - 3.vectơ{MB}).(vectơ{MA} + vectơ{MB} + vectơ{MC} )=BC^2
d) MB^2 + MC^ =3.vectơ{MB}.vectơ{MC}
e)2.MA^2 + MB^2 = 2MC^2