Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ferb

Đăng ký: 15-08-2010
Offline Đăng nhập: 29-06-2012 - 08:59
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm trên $Ox$ các điểm vẽ được $3$ tiếp tuyến

26-06-2012 - 09:02

Các bạn hộ mình bài này với
Tìm trên $Ox$ các điểm mà từ đó vẽ được 3 tiếp tuyến của đt $( C ) y=x^3-3x^2$ trong đó $2$ tiếp tuyến vuông góc với nhau

---------------------------------------------------------------------------------------------
MOD:

- Bạn xem lại cách đặt tiêu đề cho bài viết tại đây
- Bạn học cách gõ $Latex$ tại đây
Nếu bạn còn tái phạm thì mình phải xoá bài viết của bạn mà không báo trước

Giải bất phương trình $$4^x + (x^3 - x).\ln (x^2 + x + 2) \ge 4^...

06-11-2011 - 15:36

Mọi người giải giúp em mấy bài bất phương trình này với!
1)\[
4^x + (x^3 - x).\ln (x^2 + x + 2) \ge 4^{\sqrt[3]{x}}
\]

2) \[
\dfrac{{4^x - 2^{x + 2} - x^2 + 2x + 3}}{{\sqrt[3]{{3x - 1}} + \sqrt {2x + 1} }} > 0
\]

Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm $$\dfrac{{4x^2 }}{{1 + 2x^2 + x...

31-10-2011 - 21:46

1)Tìm a để pt sau có nghiệm

\[
\sqrt[5]{{x^2 - 34x + a}} - \sqrt[4]{{x^2 - 34x + 33}} = 1
\]

2)Tìm k để pt sau có 3 nghiệm phân biệt

\[
\sqrt[5]{{x^2 - 34x + a}} - \sqrt[4]{{x^2 - 34x + 33}} = 1
\]

3) Tìm a để pt sau có nghiệm

\[
\dfrac{{4x^2 }}{{1 + 2x^2 + x^4 }} + \dfrac{{2ax}}{{1 + x^2 }} + 1 - a^2 = 0
\]


Mọi người hướng dẫn mình với nha! Cảm ơn nhiều!

$4^x + (x^3 - x).\ln (x^2 + x + 2) \ge 4^{\sqrt[3]{x}}$

27-10-2011 - 14:59

Mọi người giúp mình bài này với
Giải bpt

\[
4^x + (x^3 - x).\ln (x^2 + x + 2) \ge 4^{\sqrt[3]{x}}
\]

Quỹ tích vecto

12-10-2011 - 20:48

Mọi người giúp em 2 bài này với.
Bafi: Tìm tập hợp các điểm M sao cho
vectơ{AM} * vectơ{a}=k
(A cố định, k thuộc R, vectơ{a} khác vectơ{0})

Bài 2:Cho tam giác ABC. TÌm tập hợp các điểm M sao cho
a)vectơ{MB} * vectơ{MC} = AB^2
B)( 2.vectơ{MA} - 3.vectơ{MB}).(( vectơ{MA} + 2.vectơ{MB})
c)( 2.vectơ{MA} - 3.vectơ{MB}).(vectơ{MA} + vectơ{MB} + vectơ{MC} )=BC^2
d) MB^2 + MC^ =3.vectơ{MB}.vectơ{MC}
e)2.MA^2 + MB^2 = 2MC^2