Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


redstone

Đăng ký: 22-08-2010
Offline Đăng nhập: 13-11-2010 - 21:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Xác suất trong Y khoa

02-09-2010 - 13:17

Khám bệnh tại một khoa Nhi, các bác sĩ thấy 70% trẻ mắc bệnh A; 50% trẻ mắc bệnh B.
Dùng thuốc T1 chữa bệnh, Xác suất khỏi khi chữa bệnh A bằng 0,8; bệnh B bằng 0,5; cả 2 bệnh bằng 0,35.
Dùng thuốc T2 chữa bệnh, Xác suất khỏi khi chữa bệnh A bằng 0,6; bệnh B bằng 0,8; cả 2 bệnh bằng 0,3.
Biết rằng giá thuốc, khối lượng thuốc 2 loại như nhau.
Vậy nên dùng thuốc nào để chữa bệnh?

Xác suất trong Y khoa

02-09-2010 - 13:16

Khám bệnh tại một khoa Nhi, các bác sĩ thấy 70% trẻ mắc bệnh A; 50% trẻ mắc bệnh B.
Dùng thuốc T1 chữa bệnh, Xác suất khỏi khi chữa bệnh A bằng 0,8; bệnh B bằng 0,5; cả 2 bệnh bằng 0,35.
Dùng thuốc T2 chữa bệnh, Xác suất khỏi khi chữa bệnh A bằng 0,6; bệnh B bằng 0,8; cả 2 bệnh bằng 0,3.
Biết rằng giá thuốc, khối lượng thuốc 2 loại như nhau.
Vậy nên dùng thuốc nào để chữa bệnh?

Xác suất

26-08-2010 - 20:17

Trong 20 lọ thuốc chỉ có 1 lọ chữa khỏi bệnh. Lấy ngẫu nhiên 1 lọ thuốc để chữa, nếu không khỏi thì lấy ngẫu nhiên 1 lọ khác. Tìm xác suất chữa khỏi bệnh ở lần thứ 5.

Chia nhóm

22-08-2010 - 14:41

1) Có bao nhiêu cách chia 40 người thành 10 tổ, mỗi tổ có 4 người ?
2) Có bao nhiêu cách chia 40 người (gồm 20 nam và 20 nữ) thành 10 tổ, mỗi tổ 4 người (chứa tối đa 2 nam) ?

Kháng nguyên -kháng thể

22-08-2010 - 14:39

Tròng phòng xét nghiệm có n cặp kháng nguyên - kháng thể khác nhau. Đặt các kháng nguyên lên giá trước mà quên ghi nhãn. Phải làm bao nhiêu lần để tìm đúng n cặp?