Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


duongld

Đăng ký: 24-08-2010
Offline Đăng nhập: 13-10-2017 - 14:09
***--

Chủ đề của tôi gửi

tìm giá trị nhỏ nhất của $P=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac...

21-03-2016 - 20:49

cho $x,y,z$ là 3 số thực dương thỏa mãn $x>y$ và $(x+y)(y+z)=1$. Tìm GTNN của $p=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{4}{(x+z)^2}+\frac{4}{(y+z)^2}$


giải phương trình $2(x^2-x+6)=5 \sqrt{x^3+8}$

07-01-2016 - 06:42

 $2(x^2-x+6)=5 \sqrt{x^3+8}$


lập công thức tính diện tích hình thang $ABCD$

19-11-2013 - 21:51

cho hình thang vuông $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn tâm $O$ bán kính $R$ có góc $\widehat{BCD}=a$ 
lập công thức tính diện tích hình thang theo $R$ và $a$


Chứng minh rằng : $\text{CD}$ $\perp$ $...

25-12-2012 - 20:49

Cho $\triangle \text{ABC}$, kẻ $\text{AH}$ $\perp$ $\text{BC}$.Trên nửa mặt phẳng bờ $\text{AC}$ không chứa $\text{B}$ vẽ $\text{Cx}$ $\perp$ $\text{CA}$. Trên $\text{Cx}$ lấy $\text{E}$ sao cho $\text{AC = CE}$. Trên tia đối của $\text{AH}$ lấy $\text{D}$ sao cho $\text{AD = BC}$. Chứng minh rằng : $\text{CD}$ $\perp$ $\text{BE}$.