Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tomoyochan3

Đăng ký: 11-09-2010
Offline Đăng nhập: 21-06-2012 - 22:19
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\frac{x}{x+\sqrt{(x+y)(x+z)}}+\frac{y}{y+\sqrt{(y+x)(y+z)}}+...

03-05-2012 - 20:56

Chứng minh rằng:Với mọi số thực dương x, y, z ta luôn có:
$\frac{x}{x+\sqrt{(x+y)(x+z)}}+\frac{y}{y+\sqrt{(y+x)(y+z)}}+\frac{z}{z+\sqrt{(z+x)(z+y)}}\leq 1$

$ x+2{y}^{2}-y\sqrt{x+3{y}^{2}}=0 $ và $ 2{y}^{2}-3y-x+1+\frac...

26-04-2012 - 21:33

Giải hệ phương trình:$\begin{cases}
& x+2{y}^{2}-y\sqrt{x+3{y}^{2}}=0 \\
& 2{y}^{2}-3y-x+1+\frac{1}{6}\sqrt{{x}^{2}+{y}^{2}+1}=0
\end{cases}$

Tính tích phân:$I=\int_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{4}}...

26-04-2012 - 21:28

Tính tích phân:$I=\int_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{4}}\frac{xsin2x+ln(sinx)}{{cos}^{2}x}dx$

1.Cho a, b,c dương thỏa mãn a+b+c=3 thì: $\frac{{a}^{2}b}{2a+b}+\frac{{b...

18-04-2012 - 21:20

1.Chứng minh rằng với mọi a, b,c dương thỏa mãn a+b+c=3 thì:
$\frac{{a}^{2}b}{2a+b}+\frac{{b}^{2}c}{2b+c}+\frac{{c}^{2}a}{2c+a}\leq \frac{3}{2}$
2.Cho a, b, c là các số thực tùy ý.Chứng minh rằng:
$\frac{ab}{{c}^{2}}+\frac{bc}{{a}^{2}}+\frac{ca}{{b}^{2}}\geq \frac{1}{2}\left(\frac{a+b}{c}+\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b} \right)$
3.Cho a, b, c>0 thỏa mãn abc=1.Chứng minh rằng
$\frac{{a}^{3}}{(1+b)(1+c)}+\frac{{b}^{3}}{(1+c)(1+a)}+\frac{{c}^{3}}{(1+a)(1+b)}\geq \frac{3}{4}$

Cho a, b, c không âm.Chứng minh rằng:$\sqrt{a^{2}+bc}+\sqrt{b^{2}+ca}+...

17-04-2012 - 20:39

Cho a, b, c không âm.Chứng minh rằng:
$\sqrt{a^{2}+bc}+\sqrt{b^{2}+ca}+\sqrt{c^{2}+ab}\leq \frac{3}{2}(a+b+c)$