Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baybay1

Đăng ký: 12-09-2010
Offline Đăng nhập: 23-07-2020 - 15:40
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $P = \frac{{a^2 }}{{(b + c)^2 +...

14-09-2019 - 07:34

Bạn có đáp án không. Gửi cho mình với. Thanks

Trong chủ đề: $\sqrt {x - 1} (3x^2 - x + 1) - 3x^3 - 1 \ge 0$

21-04-2018 - 05:43

,

Trong chủ đề: Tìm GTLN của P=23a+4b+2013

24-03-2017 - 08:22

Từ giả thiết

$a^2+b^2=4a+2b+540\rightarrow (a-2)^2+(b-1)^2=545$

Áp dụng BĐT $Bunyakovsky$ có

$(23^2+4^2)[(a-2)^2+(b-1)^2]\geq (23a+4b-50)^{2}$

$\rightarrow 545\geq 23a+4b-50 \rightarrow 23a+4b+2013\leq 2608$

Bài này có thể giải theo phương pháp đạo hàm không nhỉ


Trong chủ đề: Tìm m

18-03-2017 - 21:48

gọi 4 nghiệm pt là $-x1;-x2;x2;x1$

theo giả thiết chúng cách đều nhau trên trục hoành nên lập thành cấp số cộng theo thứ tự trên

$2.(-x2)=x2-x1<=>x1=3x2<=>x_{1}^{2}=9x_{2}^{2};x_{1}^{2},x_{2}^{2}$ là 2 nghiệm của pt bậc 2 $x^2-2x+m-1=0$

bài toán đưa về tìm m sao cho nghiệm này bằng 3 lần nghiệm kia gọi là x và y đi 

 

theo viet $\left\{\begin{matrix}x=3y \\ x+y=2 \end{matrix}\right.=>y=\frac{1}{2},x=\frac{3}{2}=>m-1=\frac{1.3}{2.2}=\frac{3}{4}=>m=\frac{-1}{4}$

Hình như sai rồi. Phai là -x2=x2-x1 nên x1=2x2


Trong chủ đề: Cho a, b, c > 0 và 21ab + 2bc + 8ac ≤ 12. GTNN của A = 1/a + 2/b + 3/c

12-03-2017 - 12:31

Có gì đâu, đạo hàm có công thức