Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baybay1

Đăng ký: 12-09-2010
Offline Đăng nhập: 23-07-2020 - 15:40
**---

#721667 Chứng minh: (a2 + b2)2 > 8(a - b)2

Gửi bởi baybay1 trong 24-04-2019 - 10:01

 Cho a > b và a.b = 1. Chứng minh: (a2 + b2)2  > 8(a - b)2
#673197 a + b + c = 6

Gửi bởi baybay1 trong 02-03-2017 - 08:03

Ta có $2A=(a+b+c)^2+a^2+b^2+c^2=36+a^2+b^2+c^2\leq 36+a^2+(b+c)^2=36+a^2+(6-a)^2=2a^2-12a+72$
Không làm đi tính tổng quát của bài toán :giả sử $a=max(a,b,c)\Rightarrow 2\leq a\leq 4\Leftrightarrow (a-2)(a-4)\leq 0 \Rightarrow 2A\leq 2a^2-12a+72=2(a-2)(a-4)+56\leq 56 \Rightarrow$ max A =28 .
#489183 Tính $K = \frac{{x^4 + x - 4}}{{x^4...

Gửi bởi baybay1 trong 28-03-2014 - 12:42

Cho$Q = \frac{{x^2  + x - 2}}{{x^2  - x - 2}}$ và $K = \frac{{x^4  + x - 4}}{{x^4  - x - 4}}$ với$x \ne 0;x \ne  \pm 1$

Tính giá trị của K khi Q=5
 
#479121 Tìm GTLN của $ x^2 + y^2 $

Gửi bởi baybay1 trong 26-01-2014 - 10:35

Cho x,y nguyên thỏa mãn: $x^2  - 3(x + 2y) = 2(2 - xy)$

Tìm GTLN của $x^2+y^2$

 
#461671 Giải PT $\sqrt {x + \sqrt {x^2 - 1} } =...

Gửi bởi baybay1 trong 03-11-2013 - 06:29

$\sqrt {x + \sqrt {x^2  - 1} }  = \frac{9}{4}(x - 1)\sqrt {2(x - 1)} $

(Nhẩm được nghiệm x = 5/3)
 
#354702 Hỏi cách giải và biện luận phương trình $mx^{2}-2(m+3)x+m+1=0...

Gửi bởi baybay1 trong 16-09-2012 - 20:35

$mx^2 - 2(m + 3)x + m + 1 = 0\,\,(*)$

- Nếu m = 0 thì PT(*) trở thành: -6x+1=0 =>x=1/6
- Nếu \[m \ne 0\]thì :\[\Delta ' = 5m + 9\]
Đến đây xét các trường hợp \[\Delta ' = 0;\Delta ' > 0;\Delta ' < 0\] rồi giải tiếp


#354092 Tìm GTNN \[ {x^4 + y^4 } \]

Gửi bởi baybay1 trong 14-09-2012 - 17:37

1. vì sao
$(x + (1 - x))^2 \le 2(x^2 + (1 - x)^2 ) \le 2\sqrt {2(x^4 + (1 - x)^4 )} $


#353710 Tìm GTNN \[ {x^4 + y^4 } \]

Gửi bởi baybay1 trong 12-09-2012 - 16:23

Bài 1) Cho x + y = 1. Tính GTNN của: \[M=x^4 + y^4 \]
Bài 2) Tìm GTNN của: \[ N=\frac{{x^2 + y^2 }}{{x^2 + 2xy + y^2 }} \]