Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baybay1

Đăng ký: 12-09-2010
Offline Đăng nhập: 23-07-2020 - 15:40
**---

Chủ đề của tôi gửi

Tìm điều kiện để PT có nghiệm

20-04-2020 - 08:54

Cho phương trình $(1 - m)({x^2} + 1) + 2(x + 1)\sqrt {{x^2} + 1}  + 2x = 0$. Biết (a;b] là tập tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm. Tính giá trị của b - a 


Tìm GTNN của $A = \sqrt {5a + 4} + \sqrt {5b + 4}...

29-10-2019 - 05:55

Cho a, b, c là các số không âm thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm GTNN của

$A = \sqrt {5a + 4}  + \sqrt {5b + 4}  + \sqrt {5c + 4} $
 


$P = \frac{{a^2 }}{{(b + c)^2 + 5bc}...

12-09-2019 - 20:22

Bài 1:  Cho a, b,c là các số thực dương thỏa mãn: a + b + c = 1. Tìm GTNN của biểu thức:

$P = \frac{{a^2 }}{{(b + c)^2  + 5bc}} + \frac{{b^2 }}{{(c + a)^2  + 5ca}} - \frac{3}{4}(a + b)^2 $

Bài 2:  Cho A. B, C là ba góc của một tam giác. Chứng minh rằng:

$\frac{1}{{\sin A}} + \frac{1}{{\sin B}} + \frac{1}{{\sin C}} \le \frac{2}{3}\left( {\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}} \right)$


 


Chứng minh: (a2 + b2)2 > 8(a - b)2

24-04-2019 - 10:01

 Cho a > b và a.b = 1. Chứng minh: (a2 + b2)2  > 8(a - b)2


$\left\{ \begin{array}{l} y + xy^2 = -...

11-03-2019 - 21:57

a) $\left\{ \begin{array}{l}
 2y(x^2  - y^2 ) = 3x \\
 x(x^2  + y^2 ) = 10y \\
 \end{array} \right.$

 

b) $\left\{ \begin{array}{l}
 y + xy^2  =  - 6x^2  \\
 1 + x^3 y^3  = 19x^3  \\
 \end{array} \right.$

c) $\left\{ \begin{array}{l}
 x^2  + 1 + y^2  + xy = y \\
 x + y - 2 = \frac{y}{{1 + x^2 }} \\
 \end{array} \right.$