Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


yscope

Đăng ký: 20-09-2010
Offline Đăng nhập: 10-11-2012 - 22:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

BĐT 3 biến hoán vị

18-05-2011 - 13:12

cho a,b,c la các số thực dương thỏa a+b+c=3. Cmr:
$\dfrac{{{a^2}b}}{{2a + b}} + \dfrac{{{b^2}c}}{{2b + c}} + \dfrac{{{c^2}a}}{{2c + a}} \le \dfrac{3}{2}$

Giúp mình giải pt này với

09-05-2011 - 15:45

$ \sqrt{2} sin \left(2x + \dfrac{ \pi }{4} \right)= 3sinx +cosx + 2$

cho minh hoi bai bdt nay nhe

05-05-2011 - 10:47

cho $a,b,c >0$ thỏa $a+b+c = 1$ cmr:
$\dfrac{ bc}{\sqrt{a+bc}} + \dfrac{ca}{\sqrt{b+ca}} + \dfrac{ ab}\sqrt{c+ab}} \leq \dfrac{1}{2}$