Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ninhsp

Đăng ký: 24-09-2010
Offline Đăng nhập: 13-08-2014 - 00:10
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: 3 bài toán giới hạn cần giúp đỡ!

28-10-2011 - 09:12

$2) $ $ \dfrac{1}{n^2}-\dfrac{1}{(n+1)^2}$ :delta $0<u_n = 1-\dfrac{1}{(n+1)^2} <1$

:geq Dãy trên tăng và có giới hạn

$lim u_n= lim [1-\dfrac{1}{(n+1)^2}] = 1- lim [\dfrac{1}{n^2+2n+1}] =1 - 0 =1$

$1)$ Xét $ |\dfrac{n^2+5n+3}{n^2+1}-1| < \varepsilon $ ($ \varepsilon $ rất bé )

Giải cái này ra ta sẽ thu được $n \rightarrow \infty $

$2b)$ chắc dùng tính chất kẹp quá :in

Đúng vậy $u_{n}$ kẹp giữa $\dfrac{n}{\sqrt{n^2 + 5n + n}}$ và $\dfrac{n}{\sqrt{n^2 + 5n +1}}$

Trong chủ đề: Bài giớ hạn khó .

28-10-2011 - 08:52

Nếu là căn bậc n thì giới han đó bằng$\lim\ sqrt[n]{\dfrac{\sqrt{2n^2-5n+3}}{\dfrac{n^5+1}}}$ sau đó tính tử tính mẫu bằng 1 hết rồi suy ra kết quả

Viết nhầm chút
Nếu là căn bậc n thì giới han đó bằng$\lim\ sqrt[n]{\dfrac{\sqrt[n]{2n^2-5n+3}}{\sqrt[n]{n^5+1}}}$ sau đó tính tử tính mẫu bằng 1 hết rồi suy ra kết quả

Trong chủ đề: Bài giớ hạn khó .

28-10-2011 - 08:50

Tìm giới hạn
$ \lim\limits_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\dfrac{2n^2-5n+3}{n^5+1}} $


Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.

Nếu là căn bậc n thì giới han đó bằng$\lim\ sqrt[n]{\dfrac{\sqrt{2n^2-5n+3}}{\dfrac{n^5+1}}}$ sau đó tính tử tính mẫu bằng 1 hết rồi suy ra kết quả

Trong chủ đề: Tìm ma trận nghịch đảo $A^{-1}$ của ma trận $A$ thoả...

18-10-2011 - 08:12

Cho A là ma trận vuông thỏa mãn điều kiện:
A2 – 3A + E = Ɵ
Tìm ma trận nghịch đảo A-1 của A nếu tồn tại

nhờ mọi người chỉ dẫn giúp em bài toán này với ạ. Merci beaucoup Hình đã gửi

Ta có E= 3A - A^2 = A(3E -A). suy ra A khả nghịch và ma trận nghịch đảo là 3E-A

Trong chủ đề: Viết PT đường phân giác trong KG

18-10-2011 - 08:09

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d và d' cắt nhau tại $M\left ( x_0;y_0;z_0 \right )$. Giả sử vtcp của d và d' lần lượt là:
$$\vec{n}=\left ( a;b;c \right );\vec{n'}=\left ( a';b';c' \right )$$

Không giảm tổng quát, ta giả sử:
$$a^2+b^2+c^2=a'^2+b'^2+c'^2=1$$

*TH1) $\dfrac{\vec{n}.\vec{n}'}{\left | \vec{n} \right |.\left | \vec{n}' \right |}>0$ thì vtcp của đường phân giác là:
$$\vec{n}+\vec{n}'$$


*TH2) $\dfrac{\vec{n}.\vec{n}'}{\left | \vec{n} \right |.\left | \vec{n}' \right |}<0$ thì vtcp của đường phân giác là:
$$\vec{n}-\vec{n}'$$

Cả hai đường thẳng đều là đường phân giác mà