Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Dao Van Chanh

Đăng ký: 24-09-2010
Offline Đăng nhập: 08-04-2020 - 08:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm min của MA+MB?

26-03-2020 - 15:56

Cho đường tròn (C) và hai điểm A,B (cùng nằm trong hay cùng nằm ngoài đường tròn). Khi M chạy trên (C) thì :
a) giá trị nhỏ nhất của MA+MB là bao nhiêu?

b) giá trị nhỏ nhất của MA+2MB là bao nhiêu?


Tìm giá trị nhỏ nhất của 2MA+MB?

26-03-2020 - 15:52

Cho đường thẳng (d) và hai điểm A,B không nằm trên (d). Khi M di chuyển trên (d) thì giá trị nhỏ nhất của 2MA+MB là bao nhiêu?


Tìm giá trị lớn nhất của $P=xy+yz+2zx$

06-12-2019 - 08:56

Cho $x,y,z$ là các số thực sao cho 3x2+y2+3z2=1. Tìm giá trị lớn nhất của $P=xy+yz+2zx$