Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ptoleme

Đăng ký: 04-10-2010
Offline Đăng nhập: 12-10-2013 - 23:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tau thích mi

23-06-2011 - 17:28

Mọi người nghe nhé ;)
http://mp3.zing.vn/b...g/IW7BCCDE.html

Topic về Hình không gian

15-05-2011 - 23:03

Bài 1:Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một :rolleyes: với nhau
a. CM: :rolleyes: ABC có 3 góc nhọn
b, Gọi H là hình chiếu của S lên (ABC)
CM: H là trực tâm :rolleyes: ABC
c. CM $\dfrac{1}{{S{H^2}}} = \dfrac{1}{{S{A^2}}} + \dfrac{1}{{S{B^2}}} + \dfrac{1}{{S{C^2}}}$

Tìm giới hạn

06-05-2011 - 10:57

Tìm giới hạn sau:
$L = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \dfrac{{\cos (\dfrac{\pi }{2}\cos x)}}{{\sin (\tan x)}}$

Bất đẳng thức đẹp

06-05-2011 - 10:52

Cho ${a_1},{a_2},{a_3},....{a_n} \ge 0$ thỏa mãn ${a_1} + {a_2} + {a_3} + ..... + {a_n} = 1$
Chứng minh rằng:
$S = ({a_1} + {a_2})({a_1} + {a_2} + {a_3})........({a_1} + {a_2} + ... + {a_{n - 1}}) \ge {4^{n - 1}}{a_1}{a_2}...{a_n}$

Chứng minh một số định lí về giới hạn dãy số

15-04-2011 - 20:01

Mọi người giúp mình chứng minh định lí này với:
giả sử: $\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } {u_n}=L$ ; $\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } {v_n} = M$
chứng minh rằng

$\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } ({u_n}{v_n}) = LM$