Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hola0905

Đăng ký: 23-02-2011
Offline Đăng nhập: 25-02-2019 - 22:16
-----

Chủ đề của tôi gửi

Xét tính hội tụ của $\int_{0}^{+\infty }e^{-x^2...

20-11-2015 - 22:31

Xét tính hội tụ của 

1. $\int_{0}^{+\infty }e^{-x^2}dx$

2. $\int_{0}^{1}\frac{lnx dx}{1-x^2}$

3.$\int_{0}^{+\infty }\frac{sin^2(x)dx}{x}$ 

4.$\int_{1}^{+\infty } (1-cos\frac{2}{x})$


Tìm hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb...

15-09-2013 - 10:14

Tìm hàm số  liên tục $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn $2f(2x)=f(x) +x$ vớí mọi x


Cho tam giác ABC có BC=a, CA=b, AB=c thoả mãn a+b+c=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu th...

15-09-2013 - 10:09

Cho tam giác ABC có BC=a, CA=b, AB=c thoả mãn a+b+c=3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=3a^2 + 3b^2+ 3c^2 +4abc$


Tìm 3 số thực a,b,c sao cho đa thức P(x)= x^4 +ax^3+ bx^2+cx+1 có nghiệm thực

07-09-2013 - 16:50

Tìm 3 số thực a,b,c sao cho đa thức $P(x)= x^4 +ax^3+ bx^2+cx+1$ có nghiệm thực .Tim bộ số (a,b,c) sao cho $a^2+b^2+c^2$ đạt giá trị nhỏ nhất


Tìm k nguyên dương để phương trình $x^2 + y^2 +x+y=kxy$ có nghiệm (x,y) nguy...

07-09-2013 - 16:44

Tìm k nguyên dương để phương trình

$x^2 + y^2 +x+y=kxy$ có nghiệm (x,y) nguyên dương