Đến nội dung


hoangtrong2305

Đăng ký: 26-02-2011
Offline Đăng nhập: 22-09-2017 - 20:50
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Học toán ở Mỹ dễ như... ăn kẹo

15-03-2017 - 12:51

Hehe anh Trọng đặt tiêu đề thế này hiểu nhầm chết chứ em nghe ( kể ) rằng đó chỉ là mấy ông không cần dùng toán lắm nên thầy cũng kqt ý mà nên mới nhẹ nhàng . Hơn nữa lại còn được tùy chọn chg trình học ( sướng ) , em cũng có lúc có bạn bên đó nhờ , đủ loại từ toán đh bên mình đến toán olympic rồi lộn cả chương trình đại học mình vào rốt cuộc chúng nó cũng thấy khổ bỏ cha và lắm bài với một mức học bình thường , ông này chắc chọn chương trình dễ nhất cmnr , . Chứ em chỉ bình luận thêm là bọn học toán thật nó khủng v và chương trình nặng kinh ấy chứ .

 

Ừ chắc vậy rồi vì ngồi trường trong bài báo là một trường thuộc "Cao đẳng cộng đồng" nên kiến thức Toán chỉ nên dừng ở mức cơ bản, đủ xài với họ thôi. Tiêu đề bài là anh copy y chang từ bài báo :D 


Trong chủ đề: $2sin2x+cos2x + 2\sqrt{2}sinx-4=0$

10-01-2017 - 20:10

Giải PT

$2sin2x+cos2x + 2\sqrt{2}sinx-4=0$

 

Lâu quá chưa giải toán, ngồi làm 1 bài chơi

 

$$2\sin(2x) + \cos(2x) + 2\sqrt{2} \sin(x) - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sin(2x) - (2 \sin^{2} (x) - 2\sqrt{2} \sin(x) +1) - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(\sin(2x) - 1) - (\sqrt{2} \sin(x) -1)^{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2} \sin(x) -\sqrt{2} \cos(x))^{2} - (\sqrt{2} \sin(x) -1)^{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2} \sin(x) -\sqrt{2} \cos(x) + \sqrt{2} \sin(x) -1) (\sqrt{2} \sin(x) -\sqrt{2} \cos(x)-\sqrt{2} \sin(x) +1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2\sqrt{2} \sin(x) -\sqrt{2} \cos(x) -1) (1-\sqrt{2} \cos(x)) = 0$$

$$\Leftrightarrow ...$$


Trong chủ đề: Ảnh thành viên

21-07-2016 - 22:04

Hâm nóng topic coi nào, ảnh của mình khi nhận áo của VMF :3 

File gửi kèm  Capture.PNG   764.1K   29 Số lần tải


Trong chủ đề: Nhận và khoe áo đồng phục của Diễn đàn.

21-07-2016 - 16:53

Em đã nhận áo, mặc thoải mái lắm :D

 

File gửi kèm  Capture.PNG   764.1K   13 Số lần tải


Trong chủ đề: Cập nhật tình hình thi THPT Quốc gia 2016 của các thành viên VMF

29-06-2016 - 18:03

Đối với thành viên VMF chỉ tiêu môn Toán phải từ 9.0 trở lên nhé!  :D