Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


soros_fighter

Đăng ký: 07-03-2011
Offline Đăng nhập: 17-08-2016 - 06:18
****-

#276514 Toán lớp 7

Gửi bởi soros_fighter trong 20-09-2011 - 21:10

Trên $AE$ lấy điểm $D$ sao cho $AD=AB\Rightarrow DE=AC$ lại có $\widehat{BAD}=60^{\circ}$ nên tam giác ABD đều
Ta thấy: $AB=BD ; \widehat{BAC}=\widehat{BDE}=120^{\circ} ; AC=DE \Rightarrow \triangle _{BAC}=\triangle _{BDE}$
$\Rightarrow BC=BE ; \widehat{ABC}=\widehat{DBE}$
$\Rightarrow \widehat{CBE}=\widehat{DBE}=60^{\circ} ; BC=BE$
Suy ra tam giác $BCE$ đều


#270347 Ai tìm min giỏi hãy vào đây?

Gửi bởi soros_fighter trong 31-07-2011 - 15:49

Đặt: $a+b+c=p=3$; $ab+bc+ca=q$;$abc=r$
Ta có:
$a^2+b^2+c^2\geq \dfrac{1}{3}(a+b+c)^2=3$
$p^3-4pq+9r\geq 0$
$Q\geq 3(a^2+b^2+c^2)+\dfrac{16pq}{9}-\dfrac{4p^3}{9}=3(a^2+b^2+c^2)+\dfrac{16q}{3}-12=\dfrac{8}{3}(a+b+c)^2+\dfrac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)-12\geq 13$