Đến nội dung


Thông báo

Thời gian vừa qua do diễn đàn gặp một số vấn đề về kĩ thuật nên thỉnh thoảng không truy cập được, mong các bạn thông cảm. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Nếu các bạn gặp lỗi trong lúc sử dụng diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị.


Zaraki

Đăng ký: 07-03-2011
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh bđt

06-01-2018 - 05:43

Khoá topic. Bài trên tạp chí THTT chưa hết hạn.


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC nhọn...

05-01-2018 - 18:19

Khoá topic. Bài này trên tạp chí THTT chưa hết han gửi bài.


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC nhọn...

05-01-2018 - 18:17

Bài trên THTT chưa hết hạn. Khóa topic.


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC nhọn...

05-01-2018 - 18:12

Đăng bài trên tạp chí THTT chưa hết hạn. Khóa topic.


Trong chủ đề: cos⁡〖A/2〗+ cos⁡〖B/2〗+ cos⁡〖C/2〗≥ √(3/2) (√(sin⁡〖A/2〗 )+√(sin⁡〖B/2〗 )+ √(s...

05-01-2018 - 18:11

Bài trên tạp chí THTT chưa hết hạn. Khoá topic.