Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


zhongxan94

Đăng ký: 13-03-2011
Offline Đăng nhập: 18-03-2014 - 00:05
-----

#307031 Giải phương trình: $2^t(11t-24)=24t$

Gửi bởi zhongxan94 trong 30-03-2012 - 19:51

do t=24/11 ko phải nghiệm nên pt $\Leftrightarrow 2^{t}=\frac{24t}{11t-24}$
dễ thấy y=2^t là hàm đồng biến
y=(24t)/(11t-24) nghịch biến do y'= -24^2/(11t-24)^2 < 0
vậy pt có ko quá một nghiệm
vậy t=3 là nghiệm duy nhất.


#300654 Trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(2;3) ,đường phân giác trong gó...

Gửi bởi zhongxan94 trong 23-02-2012 - 17:06

Trong mp tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(2;3) ,đường phân giác trong góc A có pt: x-y+1=0 và tâm đường tròn ngoại tiếp I(6;6). Viết pt cạnh BC, biết diện tích tam giác ABC gấp 3 lần diện tích tam giác IBC


#291823 Tìm nguyên hàm $$I=\int \dfrac{x^{3}}{\left ( 1+x^{3...

Gửi bởi zhongxan94 trong 03-01-2012 - 11:59

tìm giúp nguyên hàm
1. $I = \int {\dfrac{{{x^3}}}{{{{\left( {1 + {x^3}} \right)}^2}}}} dx$
2. $J=\int \dfrac{x.sin^{2}x}{cos2x.cos^{2}x}dx$