Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


zhongxan94

Đăng ký: 13-03-2011
Offline Đăng nhập: 18-03-2014 - 00:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bài táon về phân phối chuẩn

01-01-2014 - 02:12

Có 2 thị trường A và B, lãi suất đầu tư trên 2 thị trương này là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và độc lập với nhau có kì vọng tương ứng là 19% và 22%, độ lêch chuẩn tương ứng là 6% và 12%

Để rủi ro thấp (đo bằng độ phân tán dữ liệu) thì nên đầu tư vào 2 thị trường theo tỉ lệ như thế nào.


Bài toán về hàm mật độ xác suất

01-01-2014 - 02:06

trọng lượng gà trong một đàn lớn (tính bằng kg) là biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất là

<5>$ f(x)=\left\{\begin{matrix}
\frac{3}{4}(x-3)(5-x) &   3<x<5 \\
 0& x<3\ or\ x>5
\end{matrix}\right.$

 

tìm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên Y chỉ trọng lượng những con gà nặng hơn 4kg


Viết phương trình mặt phẳng qua M

19-05-2012 - 23:51

Viết phương trình mặt phẳng qua M(9;1;1) và cắt Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho (OA+OB+OC) min

4sinx + 2cos3x + 2cos2x = 1

21-03-2012 - 15:51

4sinx + 2cos3x + 2cos2x = 1

$\left ( 1+2sinx \right )cosx=2\left ( cos^{2} x+cos^{4}x\righ...

21-03-2012 - 15:49

$\left ( 1+2sinx \right )cosx=2\left ( cos^{2} x+cos^{4}x\right )+1$