Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


longkgb

Đăng ký: 13-03-2011
Offline Đăng nhập: 21-12-2014 - 09:20
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính định thức cấp 4

10-11-2014 - 10:34

Cám ơn các bác. Đáp án em ra cũng giống các bác. Em cám ơn!


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix}u_{n+1...

23-10-2014 - 20:10

Dễ thấy $u_{n}$ là các số dương.

Ta cm $u_{n}>1$ bằng quy nạp từ đây suy ra $\sqrt{u_{n}}>1$

ta có $u_{n+1}-u_{n}=\sqrt{u_{n}}-u\sqrt{n}=\sqrt{u_{n}}\left ( 1-\sqrt{u_{n}} \right )<0$

Suy ra dãy trên là dãy giảm và bị chặn dưới bởi 1 nên tồn tại giới hạn $l$

Chuyển qua giới hạn giải pt $l=\sqrt{l}$ ta được kết quả

Chỗ giải pt thì ra 2 nghiệm 1 và 0 hả bác? Nhờ bác chỉ giúp kết quả giới hạn với. Cám ơn bác!


Trong chủ đề: Tìm giới hạn của dãy số $u_{n}=\sqrt[n]{2n+1...

13-10-2014 - 08:00

Giải thích cho mình phần mẫu của giới hạn được không bạn? Mình không hiểu rõ chỗ đó, cám ơn bạn!


Trong chủ đề: Giải phương trình lượng giác

13-12-2013 - 16:46

PT $\Leftrightarrow 2cos\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )-2cos\left ( x-\frac{\pi }{3} \right )+4=0$

$\Leftrightarrow cos\left ( 2x+\frac{\pi }{3} \right )-cos\left ( x-\frac{\pi }{3} \right )=-2$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} cos\left ( 2x+\frac{\pi }3{} \right )=-1 & & \\ cos\left ( x-\frac{\pi }{3} \right )=1 & & \end{matrix}\right.$

Đến đây dễ rồi... :lol:

Bác giải thích cho em tại sao đến cuối lại có một giá trị là -1, một giá trị là 1 với! Em cám ơn bác!


Trong chủ đề: Tìm 5 số hạng liên tiếp của 1 cấp số cộng.

02-12-2012 - 20:46

Theo C-S thì : $ 480 = a^2+b^2+c^2+d^2+e^2 \geq \frac{(a+b+c+d+e)^2}{5} =500 $ vô lý
Suy ra vô nghiệm

Cám ơn bác, thảo nào em tính không ra, trên là bác Cosi đúng không bác?