Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


longkgb

Đăng ký: 13-03-2011
Offline Đăng nhập: 21-12-2014 - 09:20
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính $\lim_{x \to\infty } \frac{(\sqrt...

30-11-2014 - 15:34

Tính $\lim_{x \to\infty } \frac{(\sqrt{x^2+1}+sinx)arctanx}{x^2+3}$

Nhờ các bác chỉ dẫn cho em bài này. Em xin cám ơn.


Xét tính liên tục của hàm số $f(x)=cos x^{2}$

10-11-2014 - 10:43

Khảo sát tính liên tục đều của hàm số:

a/ $f(x)=cos x^{2}$

b/ $f(x)=sin \frac{1}{x}$ trên (0;1)

Em làm ra là cả 2 đều liên tục, câu a liên tục trên R, câu b liên tục trên (0;1), không biết có đúng không? Nhờ mọi người giải đáp giúp. Cám ơn mọi người


$\left\{\begin{matrix}u_{n+1}=\sqrt...

23-10-2014 - 09:19

$\left\{\begin{matrix}u_{n+1}=\sqrt{u_{n}}&\\u_{1} =3 & \end{matrix}\right.$

Có tồn tại $lim u_{n}$ không? $lim u_{n}$=?


Tính định thức cấp 4

20-10-2014 - 10:14

Tính định thức $\frac{1}{6}\begin{vmatrix} 3&2 &3 &6 \\ 2&3 &6 &3 \\ 3&6 &3 &2 \\ 6&3 &2 &3 \end{vmatrix}$

Nhờ mọi người giúp đỡ em câu này, em tính mà chưa ra. Cám ơn mọi người


Tìm giới hạn của dãy số $u_{n}=\sqrt[n]{2n+1}$

12-10-2014 - 10:05

Tìm giới hạn của dãy số $u_{n}=\sqrt[n]{2n+1}$