Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


spiderandmoon

Đăng ký: 13-03-2011
Offline Đăng nhập: 05-12-2011 - 15:54
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tính$\cos 0 + \cos \dfrac{\pi }{7} + \cos...

06-11-2011 - 21:58

2)
VT= $\dfrac{1}{16}(1-cos4x) + \dfrac{1}{32}(cos2x-cos6x)$
=$\dfrac{1}{8}sin^2 2x + \dfrac{1}{16}sin2x.sin4x$
=$\dfrac{1}{8}sin^2 2x + \dfrac{1}{8}sin^2 2x.cos 2x$
=$\dfrac{1}{8}sin^2 2x + \dfrac{1}{8}sin^2 2x.cos 2x$
=$\dfrac{1}{8}sin^2 2x*(1 + cos 2x)$
=$\dfrac{1}{4}sin^2 2x*cos^2 x$
=$\sin^2 x.cos^4 x$

Trong chủ đề: Mỗi ngày một chút

06-11-2011 - 20:02

Vì răn $ 2001^4 $ chia het cho $ 2003 $ rua????
Hình như sai rồi bạn ơi
Mod: Lần sau bạn nhớ gõ latex vài viết chữ có dấu nha !

Trong chủ đề: Tìm số.

05-11-2011 - 22:00

Bai nay minh nghi thu vs n=1,2. Ta co n=2 thoa man
Roi cm: n>2, ta lun co n^n >2n
(chac la dung quy nap duoc)

Trong chủ đề: Phản chứng

04-09-2011 - 15:08

3. CMR: không thể biểu diễn số $2^n ,n \in N^*$ thành tổng của 2 hay nhiều số nguyên dương liên tiếp

Giả sử có thể biểu diễn được
Ta có dãy k+1 số tự nhiên liên tiếp
a, a+1, ......, a+k ; a ^_^ N*, k =)) N
Ta có
$ 2^{n} = a + (a+1) +.......+ (a+k)$
$= (k+1). \dfrac{a+(a+k)}{2} $
:-/ $ 2^{k+1} = (k+1).(2a+1)$
:-/ Vô lí (vì 2a+1 lẻ)
Ta suy ra được dpcm

Trong chủ đề: Bài 3:$2cosx+ \sqrt{2} sin10x=3 \sqrt{2} +2cos28x.sinx$

02-09-2011 - 15:51

[color=#0000FF]

Bài 4: $ tan(2x+1) + cotx=0$(1)

Bạn có nhầm đề không vậy??????????
Bài này là ptlg cơ bản mà
(1) :( $ tan(2x+1) = -cotx$
:Rightarrow $ tan(2x+1) = tan( \dfrac{ \pi }{2} -x)$
Như thế là giải được rồi đấy!!!!!11