Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vutuanh94

Đăng ký: 20-03-2011
Offline Đăng nhập: 18-03-2012 - 12:04
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: VMF - Đề thi thử số 4.

25-02-2012 - 08:31

BÀI GIẢI ĐỀ THI THỬ VMF04


BÀI GIẢI ĐỀ THI THỬ VMF04

Hình như 2 link như nhau. hì.

bạn ơi câu phương trình của bạn thiếu điều kiện :0<x<1 mới đúng

Em xin làm bài lượng giác trước ạ:
$2cos(3x+\frac{\pi }{3})=cosx+2sinx$
$2.[cos3x.cos\frac{\pi }{3}-sin3x.sin\frac{\pi }{3}]=cosx+2sinx$
$cos3x-\sqrt{3}sin3x=cosx+sin2x$
$4cos^{3}x-3cosx-\sqrt{3}(3sinx-4sin^{3}x)=cosx+2sinx$
$4cos^{3}x-4cosx=3\sqrt{3}sinx-4\sqrt{3}sin^{3}x+2sinx$
$-4cosxsin^{2}x=sinx(3\sqrt{3}-4\sqrt{3}sin^{2}x+2)$
$sinx(3\sqrt{3}-4\sqrt{3}sin^{2}x+2+4sinxcosx)=0$

Đến đây thì khá đơn giản rồi.

sao bạn không sử dụng công thức cos3x-cosx ý

Trong chủ đề: Giải hệ phương trình: $$\left\{\begin{matrix}x-2...

13-02-2012 - 05:35

Ban ơi sao minh len bang dien thoai ma không duoc ha

Trong chủ đề: Chứng minh rằng: $GA+GB+GC+GD\geq \frac{a^2+b^2+c^2+a...

29-01-2012 - 22:08

Bạn ơi ,sao mình lên bằng di động sao không thấy câu hỏi của bạn đâu ???

Trong chủ đề: giúp mình tí

28-06-2011 - 11:17

Giải pt: $\dfrac{1+sin3x}{cosx} = 1+sin2x$
và chứng minh giúp mình công thức này nhé
$asinx + bcosx =\sqrt {a^2 +b^2}sin(x +\dfrac{arcsinb}{\sqrt{a^2+b^2}})$
Mình sửa lại đề cho dễ đọc ne` bạn.
DK cosx :D 0
pt :Leftrightarrow 1+sin3x=cosx x (sinx+cosx)^{2}
:in 1+sinx-2 sinx^{3} =0
ban xem mjnh lam co dung ko :icon7:

Trong chủ đề: ai chỉ dùm bài lượng giác này với

02-04-2011 - 23:46

2sin2x - cos2x = 7sinx - 2cosx - 4
mình giải mãi không ra, bạn nào chỉ dùm mình cám ơn.

ban chi can nhom
ta co : 2cosx(2sinx+1)=cos2x+7sinx-4=1-2 sinx^{2} +7 sinx -4
=> (2sinx+1) (2cosx-sinx-3)=0
ban tu jai tiep nhe