Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


queo

Đăng ký: 21-03-2011
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

tính tích phân

23-06-2011 - 00:19

I= $\int\limits_{0}^{ \dfrac{ \pi }{4} }\dfrac{sin4x}{(sinx)^6+(cosx)^6}dx $

1 bài hơi bí...

23-06-2011 - 00:02

$2 x^2 - x+7=3 \sqrt{x^3+2x+3} $

Viết phương trình tiếp tuyến

22-06-2011 - 23:36

Cho hàm số: $y = x^4 - 5x^2+4$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị © biết tiếp tuyến cắt đồ thị © tạo thành hai đọan thẳng có độ dài bằng nhau.

viết pttt

21-06-2011 - 12:14

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25 và đt d: $\dfrac{x+1}{3}$ = $\dfrac{y+3}{-2}$ = $\dfrac{z}{1}$. Viết pt tiếp tuyến của mặt cầu (S) tại A(1;2;0) biết tiếp tuyến cắt d.

số phức

21-06-2011 - 12:05

Cho số phức z thỏa: /z+1-2i/=1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của /z/