Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


l.kuzz.l

Đăng ký: 21-03-2011
Offline Đăng nhập: 19-10-2014 - 22:03
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $I=\int_{0}^{e}\frac{x+1}...

19-10-2014 - 21:59

$I=\int_{0}^{e}\frac{d(xe^{x})}{xe^{x}(1+xe^{x})}$


Trong chủ đề: Giải pt: $(4x-1)(\sqrt{x+3}+\sqrt[3]{3x+5...

18-06-2014 - 10:16

 

$\Rightarrow$PT có tối đa 1 nghiệm trên TXD

Dễ thấy x=1 là nghiệm/KL

Tập xác định của bạn là gì sao kết luận liều phương trình có 1 nghiệm vậy


Trong chủ đề: Tìm $\lim_{x\rightarrow +\infty}\sum_...

09-12-2013 - 20:32

 

Bài toán: Cho tổng $S(n)=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{1}{n^2}-\frac{i^2}{n^4}}$

Tìm $\lim_{x\rightarrow +\infty}S(n)$

 

Vì giới hạn đặc biệt nên mình không có cách nào sơ cấp hơn !

 

$\lim_{x\rightarrow \propto }S(n)=\lim_{x\rightarrow \propto }\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1-\frac{i}{n^{2}}}=\int_{0}^{1}\sqrt{1-x_{2}} dx=\frac{\pi }{4}$

Bạn có thể tham khảo phương pháp này ở trong quyển TLCT 12 hoặc Chuyên khảo dãy số-Nguyễn Tài Chung


Trong chủ đề: T or F

22-08-2011 - 20:17

cái này chắc phải sử dụng AM-GM rùi!!!!

AM-GM á :))
thế thì bạn ghê
ai có cách khác không nào (*)

Trong chủ đề: BĐT,Cực trị-Muôn mầu muôn vẻ

25-06-2011 - 21:34

Thêm mấy bài nữa cho đỡ buồn
Bài 10
Cho các sô x,y,z thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=9 $
Tìm GTLN của $ 2(x+y+z)-xyz $
Bài 11
Cho x,y,z là các số thực không âm thỏa mãn x+y+z=4
CMR $ \dfrac{x}{ \sqrt{x+y}}+ \dfrac{y}{\sqrt{y+z}}+ \dfrac{z}{\sqrt{x+z}} \leq \dfrac{5}{2} $
Bài 12
Cho 4 số thực không âm a,b,c,d và có tổng=1
CM $ \dfrac{1}{abcd} \leq \dfrac{1}{27} + \dfrac{176}{27abcd}$