Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


N.A

Đăng ký: 22-03-2011
Offline Đăng nhập: 04-05-2011 - 20:03
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh+xác định vị trí

28-04-2011 - 19:13

Cho tam giác ABC có các góc B,C nhọn . Các đường tròn đg kính AB , AC cắt nhau tại điểm thứ hai H . Một đg thẳng d bất kì qua A và cắt hai đường tròn nói trên lần lượt tại M và N .
Chứng minh H thuộc cạnh BC
Tứ giác BCNM là hình gì?
Gọi P , Q lần lượt trung điểm BC , MN. Chứng minh bốn điểm A , H , P , Q thuộc một dường tròn
Xác định vị trí của d để MN có độ dài lớn nhất .

Mình cảm ơn nhiều :(

[Toán 9] Điều kiện để phương trình có nghiệm?

22-03-2011 - 18:49

Cho pt: (x²+3x+1)(x²+3x-1) = m² - 1
Tìm m để phương trình có nghiệm?

Các bạn có thể giúp mình làm bài này được ko? Mình cảm ơn nhiều ^^