Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


soclocchocnhuconcoc

Đăng ký: 24-03-2011
Offline Đăng nhập: 04-09-2011 - 07:52
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: một bài cực trị hay

09-04-2011 - 16:58

Đến đây cho $i=1,2,3..,n$ rồi dùng Cô-Si là được!

Đặt $A=\dfrac{P}{k}.\alpha.\beta= (\sum\limits_{i=1}^{n}a_i)(\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\alpha.\beta}{a_i})$

Suy ra: $A\leq (\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}a_i+\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\alpha.\beta}{a_i}}{2} )^2$

Rồi áp dụng BĐT $(1)$ là được!


làm cách may max = 81/8 chứ không bằng 10 và dấu bằng không xảy ra. trong quá trình dùng côsi có lẽ anh(chị) đã không để ý đến dấu bằng rồi.
còn cách sắp xếp thứ tự em cũng không rõ về định lí gì đó. nếu được thì anh (chị) nói dùm em với

Trong chủ đề: một bài cực trị hay

08-04-2011 - 22:38

Bài này cũng cơ bản thôi bạn :infty
Không mất tính tổng quát,ta giả sử $1 \le a \le b \le c \le 2$
Đặt $P=(a+b+c) \left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \right)$
Khai triển P,ta có:$P=3+\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{b}+\dfrac{c}{a}+\dfrac{a}{c}$
Viết lại biểu thức P dưới dạng sau:$P=f(a)=3+a \left(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \right)+\dfrac{1}{a}(b+c)+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{b}(1 \le a \le b \le c \le 2)$
$f'(a)=\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}-\dfrac{b+c}{a^2}=\dfrac{(b+c)(a^2-bc)}{a^2bc} <0,\forall a \in [1;c]$
$ \Rightarrow P=f(a) \le f(1)=3+\dfrac{1}{b}+b+\dfrac{1+b}{c}+c \left(1+\dfrac{1}{b} \right)=f \left(c \right)$
$(1 \le a \le b \le c \le 2)$
$f' \left(c \right)=\dfrac{b+1}{b}-\dfrac{b+1}{c^2}=\dfrac{(b+1)(c^2-b)}{c^2b}>0,\forall c \in [b;2]$
Suy ra $P \le f \left(c \right) \le f(2)=\dfrac{11}{2}+\dfrac{3b}{2}+\dfrac{3}{b}=f(b)(1 \le b \le 2)$
$f'(b)=\dfrac{3}{2}-\dfrac{3}{b^2}=\dfrac{3(b^2-2)}{2b^2}$
Nhận thấy rằng bảng biến thiên của hàm số $f(b)$ có dạng $-,0,+$ nên ta có $f(b) \le \max \{f(2);f(3) \}=f(2)=f(1)=10$
Vậy $P_{\max}=10 \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}a=1\\b=c=2\end{array}\right. $
hoặc $ \left\{\begin{array}{l}a=b=1\\c=2\end{array}\right.$
------------------------------------------------------------------------------------------
P/s:Bạn nhớ lấy hoán vị các bộ số $(a;b;c)$ nữa nhé :infty và bài này còn một cách giải nữa mà không cần xài Đạo hàm,bạn thử suy nghĩ đi nhé :inftyem cũng có làm cách này nhưng thầy giáo nói không thể sắp xếp thứ tự a,b,c được mà chỉ có thể giả sử một trong 3 số là ssos lớn nhất thôi.

Trong chủ đề: elip

03-04-2011 - 09:31

[quote name='mileycyrus' date='Apr 1 2011, 10:40 PM' post='256759']
cho M(2,2/3).viết pt đường thẳng d đi qua M cắt (E) x^2 /9 + y^2 /4= 1 tại A,B sao cho MA= 2MB
[/quote

MA= 2MB nên B là trung điểm của MA hay MB= AB.
Gọi tọa độ của B(x;y) suy ra A(2x-2,2; 2y-3).
A,B thuộc đường elip suy ra có hệ
x^2/9 + y^2/4 = 1.
và (2x-2,2)^2/9 + (2y-3)^2/4 = 1.
Giải hệ trên được tọa độ của A,B.
đường thẳng d đi qua 2 điểm M và A suy ra được phương trình của d.

Trong chủ đề: giải gimuf em bài này với

31-03-2011 - 18:24

Tôi lại ra 10080 số ! Thử làm coi có được không.
Gọi số có dạng $\overline {abcde} $
Vì là số chẵn nên ta xét với $e=0$ thì
Có $6$ cách chọn $a$ vì $2 \le a \le 7$
Có $8$ cách chọn $b$
Có $7$ cách chọn $c$
Có $6$ cách chọn $d$
Nên có $6 \times 8 \times 7 \times 6$ số với dạng $\overline {abcd0} $
...........
Tương tự với $a=2;4;6;8$ cũng vậy
$ \Rightarrow $ tổng số cần tìm là $5 \times 6 \times 8 \times 7 \times 6=10080$

Không bít thế nào nhỉ ?


lúc đầu em cũng làm ra thế nhưng sau đó nghĩ lại không đúng. a không bằng 7 được vì 70000 là số chẵn nhỏ nhất bắt đầu bằng 7 rồi. a có 5 cách chọn thôi. Giờ em biết làm rồi. nhưng dù sao vẫn càm ơn anh (chị) đã trả lời.
Xét e bằng 0; 8 (a ko có các trường hợp này) thì:
a có 5 khả năng; b có 8; c có 7; d có 6.
Xét e bằng 2; 4; 6 (a có các khả năng này) thì:
a có 4; b có 7; c có 6; d có 5.

Rất cám ơn đã trả lời.

Trong chủ đề: bài tập lượng giác đang bó tay

26-03-2011 - 21:48

Sắp cúp điện vì giờ Trái Đất rồi :) Mình giải vắn tắt thôi
Sử dụng công thức $a \overrightarrow {IA}+b\overrightarrow {IB} +c\overrightarrow {IC} =\overrightarrow 0$,ta bình phương vô hướng 2 vế,ta thu được:
$a^2IA^2+b^2IB^2+c^2IC^2+2 \sum ab\overrightarrow {IA}.\overrightarrow {IB}=0 $
$\Leftrightarrow \sum a^2IA^2 + \sum ab(IA^2+IB^2-c^2)=0$
$ \Leftrightarrow (a+b+c)(aIA^2+bIB^2+cIC^2)-abc(a+b+c)=0 $
$\Leftrightarrow aIA^2+bIB^2+cIC^2=abc$
Mà ta có theo BĐT AM-GM,ta có :
$abc=aIA^2+bIB^2+cIC^2 \ge 3\sqrt[3]{abc(IA.IB.IC)^2} $
$\Leftrightarrow aIA^2+bIB^2+cIC^2=abc \ge 3\sqrt{3}.IA.IB.IC(Q.E.D)$
Đẳng thức xảy ra khi tam giác ABC đều .


rõ rang thế còn vắn tắt gì. cảm ơn nhiều