Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


soclocchocnhuconcoc

Đăng ký: 24-03-2011
Offline Đăng nhập: 04-09-2011 - 07:52
-----

Chủ đề của tôi gửi

1 bài tính giới hạn Dãy Số

09-05-2011 - 09:40

Cho dãy số thực (:))
$ \left\{ \begin{array}{l} a_1 = 1 \\ a_{n + 1} = a_n + \dfrac{1}{{a_n }}(n \ge 1) \\ \end{array} \right. $
Chứng minh:
$\lim \dfrac{{a_n }}{{\sqrt n }} = \sqrt 2 $

cực trị vừa mới vừa lạ

08-04-2011 - 16:44

Cho a,b,c thuộc [1;2]
Tìm giá trị lớn nhất của (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)

một bài cực trị hay

03-04-2011 - 09:35

cho a,b,c thuộc [1;2]. Tìm giá trị lớn nhất của:
(a + b + c)(1/a + 1/b + 1/c)

Bài hình không gian trong đề thi chọn đội tuyển

02-04-2011 - 17:40

cho hình chóp SABCD, đáy ABCD hình bình hành. mặt phẳng (P) cắt 4 cạnh SA,SB,SC,SD lần lượt tại A',B',C',D'. chứng minh rằng:
SA/SA'+SC/SC'=SB/SB'+SD/SD'.

giải gimuf em bài này với

31-03-2011 - 17:00

có bao nhiêu số nguyên dương chẵn có các chữ số khác nhau trong (20000; 70000).
Em làm ra 8400 nhưng ko biết có đứng ko