Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


NguyenVanDien

Đăng ký: 03-04-2011
Offline Đăng nhập: 17-04-2019 - 11:45
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình

04-04-2018 - 21:11

1)$(x^{2}-4)(x^{2}+4x)=384<=>x(x+4)(x-2)(x+2)=384<=>\left [ x(x+2) \right ].\left [ (x+4)(x-2) \right ]=384<=>(x^{2}+2x)(x^{2}+2x-8)=384;t=x^{2}+2x=>t^{2}-8t-384=0...$

2)$VT=\left | x-1 \right |+\left | 3-x \right |\geq \left | x-1+3-x \right |=2=>VP\geq 2=>-x^{2}+4x-2\geq 2<=>(x-2)^{2}\leq 0<=>x=2$

Thank bạn!


Trong chủ đề: $\boxed{\text{Chuyên Đề}}$ Phân tích đa thức thành nh...

25-11-2017 - 09:01

$\left ( c-b-a \right )\left ( c-b+a \right )\left ( b+c-a \right )\left ( a+b+c \right )$

Bạn có thể giải chi tiết không? cảm ơn bạn


Trong chủ đề: $\boxed{\text{Chuyên Đề}}$ Phân tích đa thức thành nh...

23-11-2017 - 16:01

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $a^{4}+b^{4}+c^{4}-2a^{2}b^{2}-2b^{2}c^{2}-2a^{2}c^{2}$


Trong chủ đề: Topic về Bất đẳng thức, cực trị THCS

19-07-2015 - 21:30

Giúp mình bài này: Cho ba số thực dương x,y,z thảo mãn xy + xz + yz = 2016

CMR \[\sqrt {\frac{{yz}}{{{x^2} + 2016}}}  + \sqrt {\frac{{xy}}{{{y^2} + 2016}}}  + \sqrt {\frac{{xz}}{{{z^2} + 2016}}}  \le \frac{3}{2}\]