Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


superbatman

Đăng ký: 05-04-2011
Offline Đăng nhập: 29-10-2019 - 05:49
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\sqrt {x - 1} (3x^2 - x + 1) - 3x^3 - 1 \ge 0$

25-04-2018 - 13:54

Bạn cm VT<0 ntn

Trong chủ đề: $21ab+2bc+8ac\leq 12$ tìm min $\frac{1...

29-03-2017 - 10:43

C

 

đặt $ a=\frac{1}{3}x,b=\frac{4}{5}y,c=\frac{3}{2}z \rightarrow P=\frac{6}{2x}+\frac{5}{2y}+\frac{4}{2z}$
$=\frac{1}{2x}+\frac{1}{2x}+...+\frac{1}{2x}+\frac{1}{2y}+...+\frac{1}{2y}+\frac{1}{2z}+...+\frac{1}{2z} \geq \frac{15}{2}\sqrt[15]{\frac{1}{x^{6}y^{5}.z^{4}}}$
mặt khác có : $15 \geq 7xy+3yz+5zx=xy+..+xy+yz+..+yz+zx+..+zx \geq 15\sqrt[15]{x^{12}y^{10}z^{8}}$
$\rightarrow x^{12}y^{10}z^{8} \leq 1 \rightarrow x^6y^5z^4 \leq 1$
Do đó minP= $\frac{15}{2} \leftrightarrow a=\frac{1}{3},b=\frac{4}{5},c=\frac{3}{2}$ 

Có anh chị biết cách tìm điểm rơi bài này xin chỉ giúp em với


Trong chủ đề: tim gtnn cua bieu thuc

28-03-2017 - 04:58

2016^2 à bạn?

$P = \left| {x + 2016} \right| + \left| {x + 2017} \right| = \left| { - x - 2016} \right| + \left| {x + 2017} \right|$

Ta có:

$\begin{array}{l}
 \left| { - x - 2016} \right| \ge  - x - 2016 \\
 \left| {x + 2017} \right| \ge x + 2017 \\
  \Rightarrow P \ge ( - x - 2016) + (x + 2017) = 1 \\
  \Rightarrow \min P = 1 \\
 \end{array}$