Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


superbatman

Đăng ký: 05-04-2011
Offline Đăng nhập: 29-10-2019 - 05:49
-----

#714708 Số chính phương

Gửi bởi superbatman trong 23-08-2018 - 12:12

Tìm số tự nhiên n để ${n^5-n+2}$ là số chính phương (n≥2)


#700802 Giải phương trình bậc cao

Gửi bởi superbatman trong 25-01-2018 - 19:01

Giải các PT sau:
a)$2x^2  - 2x^4  - 5 = (x^4  + 2x^2  + 1)(x^2  - 2\sqrt 2 x + 1)$

b)$32x^2  + 32x = \sqrt {2x + 15}  + 20$

c)$4x^2  + \sqrt {3x + 1}  + 5 = 13x$
 
#489443 Tính giá trị của biểu thức $ K = \frac{{x^4 + x - 4...

Gửi bởi superbatman trong 29-03-2014 - 19:27

Cho$Q = \frac{{x^2  + x - 2}}{{x^2  - x - 2}}$ và $K = \frac{{x^4  + x - 4}}{{x^4  - x - 4}}$ (với $x \ne 0$ và $x \ne  \pm 1$)

Giá trị của K khi Q=5 là K=.......

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

ĐÂY LÀ VÒNG 16 CẤP HUYỆN VIOLYMPIC TOÁN 8, PHẢI CHĂNG ĐỀ BÀI CÓ VẤN ĐỀ


 
#392456 C/m 3 điểm thẳng hàng (hình học 9)

Gửi bởi superbatman trong 02-02-2013 - 10:46


a,Cho $CE$ cắt $BD$ tại $P$.
Dễ có $HC \parallel DB$ nên $\angle HCE = \angle DPE = \angle PEB + \angle PBE = \angle NDB + \angle DAE$

Bạn nhầm rồi. Góc PEB chưa thể bằng góc NDB, vì 3 điểm N,C,E chưa thẳng hàng


#356586 Tính $A=\frac{yz}{x^{2}+2yz}+\frac{xz}{y^{2}+2xz}+\frac{x...

Gửi bởi superbatman trong 25-09-2012 - 16:29

Giải thích giùm mình chỗ này, mình chưa hỉu

mẫu của phân thức đầu (x-y)(x-z)=-(x-y)(z-x)
mẫu của phân thức thứ hai: (y-z)(y-x)=-(y-z)(x-y)
mẫu của phân thức thứ ba: (z-x)(z-y)=-(z-x)(y-z)
Nói chung đổi dấu để quy đồng


#282035 Tính giá trị của biểu thức $a + b^2 + c^3$ và abc

Gửi bởi superbatman trong 07-11-2011 - 12:56

Bài1: Cho a + b + c = 1 ; a2 + b2 + c2 = 1 và a3 + b3 + c3 = 1.
Tính giá trị của biểu thức: P = a2011 + b2011 + c2011

Bài 2: Cho a2 + b2 + c2 = 1 và a3 + b3 + c3 = 1.
Tính giá trị của biểu thức: P = abc