Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyentan1983

Đăng ký: 06-04-2011
Offline Đăng nhập: 18-06-2019 - 16:20
-----

Chủ đề của tôi gửi

De toan vong 2 chuyen Nam Dinh

11-06-2019 - 17:50

File gửi kèm  Chuyên Nam định vòng 2.jpg   71.07K   6 Số lần tải


$\left\{\begin{matrix} x^{3}-3xy^{2}-x+1=x^{2}-2xy-y^{2} &...

16-12-2017 - 20:37

$\left\{\begin{matrix} x^{3}-3xy^{2}-x+1=x^{2}-2xy-y^{2} & & \\ y^{3}-3x^{2}y+y-1=y^{2}-2xy-x^{2}& & \end{matrix}\right.$


Đề thi chuyên toán tỉnh Thái Bình 2017 - 2018

06-06-2017 - 15:07

Đề thi chuyên toán thái bình


Chứng minh PN là tiếp tuyến của (O)

05-05-2017 - 10:59

Cho (O) nội tiếp tam giác ABC nhọn (AB < BC; AC < BC). Gọi I, J, K lần lượt là các tiếp điểm của (O) với AB, BC, AC. IK cắt BC tại P; AJ cắt (O) tại N (khác J). Chứng minh PN là tiếp tuyến của (O).


Chứng minh $\frac{1}{GA'}+\frac{1}{GB'}=\frac{1}{GC'}...

07-04-2017 - 21:52

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Một đường thẳng qua G cắt cạnh AB, AC ở C' và B'; cắt tia đối của tia CB ở A'.

Chứng minh $\frac{1}{GA'}+\frac{1}{GB'}=\frac{1}{GC'}$