Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tanh

Đăng ký: 13-04-2011
Offline Đăng nhập: 29-07-2015 - 23:44
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $P=(a+b)(b+c)(c+a) +\frac{72}{\sqrt{a+...

25-05-2014 - 22:55

Ta có:$P\geq \frac{8(\sum a)(\sum ab)}{9}+\frac{72}{\sqrt{\sum a+1}}\geq \frac{8(\sum a).3\sqrt[3]{(abc)^2}}{9}+\frac{72}{\sqrt{\sum a+1}}==\frac{8(\sum a)}{3}+\frac{72}{\sqrt{\sum a+1}}$

Đặt $\sqrt{\sum a+1}=t=> \sum a=t^2-1\geq 3\sqrt[3]{abc}=3= > t^2\geq 4= > t\geq 2$

Ta có :$P\geq \frac{8(t^2-1)}{3}+\frac{72}{t}\geq 42$

Hình như không ổn bạn ạ!!!dấu $=$ đạt khi nào bạn????


Trong chủ đề: Tìm GTLN,GTNN: $ x^{2}+y^{2}-7xy$

02-05-2014 - 10:25

Do x > 0, y > 0 nên theo AM - GM $4xy=x+y\geq 2\sqrt{xy}\Rightarrow 2\sqrt{xy}(2\sqrt{xy}-1)\geq 0\Rightarrow xy\geq \frac{1}{4}$

Vậy $1\geq xy\geq\frac{1}{4}$

Mình vẫn chưa hiểu???bạn giải chi tiết hộ mình được không???cả dấu $"="$ nữa!!!!


Trong chủ đề: Tìm GTLN,GTNN: $ x^{2}+y^{2}-7xy$

01-05-2014 - 18:44

Lời giải: Ta có: $S=x^{2}+y^{2}-7xy=(x+y)^{2}-9xy=16t^{2}-9t$ với $t=xy$

Khảo sát hàm này thôi  :closedeyes:  :wub:

Vậy điều kiện của $xy$ là gì bạn???


Trong chủ đề: $xy^2(\sqrt{x^2+1}+1)=3\sqrt{y^2+9}+3y...

11-04-2014 - 08:19

ĐK...

PT 1 $x(\sqrt{x^2+1}+1)=\frac{3}{y}(\sqrt{1+(\frac{3}{y})^2}+1)$

ĐẾn đây dùng hàm sô và suy ra được $x=\frac{3}{y}$ thế vào PT 2 giải tiếp

 

Nhưng muốn đưa vào căn thức thì $y>0$.Hình như mình vẫn chưa biết y âm hay dương.


Trong chủ đề: Cho hình chóp $S.ABC$ có $\Delta ABC$ vuông tại...

10-02-2014 - 20:57

Cho hình chóp $S.ABC$ có $\Delta ABC$ vuông tại $B,\,SA\perp(ABC),\,AB=BC=a$, $SB$ tạo với đáy góc $60^o,\,M$ là trung điểm của $AB.$ Tính $d_{\left(B;\,(SMC)\right)}.$

 

Vì $M$ là trung điểm $AB$

$\Rightarrow d_{(B,(SMC))}=d_{(A,(SMC))}$

Trên mặt phẳng $(ABC)$ lấy $N \in MC$ sao cho $MC\perp AN$

Trên mặt phẳng $SAN$ kẻ $AH \perp SN$

Mà $NC \perp (SAN) \Rightarrow NC\perp AH$.

$\Rightarrow AH\perp (SNC)$ hay $AH=d_{(A,(SMC))}$

Vậy $\frac{1}{AH^2}= \frac{1}{AN^2}+\frac{1}{AS^2}$

$\frac{1}{AH^2}= \frac{1}{(a\sqrt{3})^2}+\frac{1}{(\frac{a}{\sqrt{5}})^2}$

$\Rightarrow AH=d_{(B,(SMC))}=d_{(A,(SMC))}=\frac{a\sqrt{3}}{4}$.