Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tanh

Đăng ký: 13-04-2011
Offline Đăng nhập: 29-07-2015 - 23:44
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cho đường tròn $(S) : x^2 + (y - 1)^2 = 1$

29-07-2015 - 22:21

Cho đường tròn $(S) : x^2 + (y - 1)^2 = 1$. Tìm tọa độ $M \in \Delta : y- 3 = 0$ sao cho các tiếp tuyến của

S kẻ từ M cắt trục Ox tại 2 điểm A,B và bán kính đường tròn ngoại tiếp $\bigtriangleup MAB = 4$


$\sqrt{1+\sqrt{2x-x^2}}+\sqrt{1-\sqrt...

03-02-2015 - 22:37

Giải phương trình và bất phương trình :

1) $\sqrt{1+\sqrt{2x-x^2}}+\sqrt{1-\sqrt{2x-x^2}} = 2(x-1)^4(2x^2-4x+1)$

 

2)$\sqrt{3x^2-1}+\sqrt{x^2-x}-x\sqrt{x^2+1}=\frac{1}{2\sqrt{2}}.(7x^2-x+4)$

 

3)$\sqrt[3]{25x(2x^2+9)} \geq 4x + \frac{3}{x}$


giải $\frac{x-\sqrt{x}}{1-\sqrt{2(x^2...

29-01-2015 - 21:06

Giải bất phương trình: 

$\frac{x-\sqrt{x}}{1-\sqrt{2(x^2-x+1)}} \geq 1$


$\sqrt[3]{2x-1} = x\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]...

27-01-2015 - 22:19

Giải phương trình:

1) $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x + 3} = \sqrt[3]{12(x-1)}$

 

2) $\sqrt[3]{x^3 + 1} - \sqrt[3]{x-1} = \sqrt[6]{x^2-1}$

 

3) $\sqrt{x^2+1} - \frac{1}{\sqrt{x^2-\frac{2}{3}}}= x$

 

4) $\sqrt[3]{2x-1} = x\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{2x+1}$

 

5) $x + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\geq \frac{35}{12}$

 


$\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt[3]{1 - x^2} = m$

26-01-2015 - 22:53

CMR: Nếu phương trình sau có nghiệm thì nó có ít nhất 2 nghiệm phân biệt :

$\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt[3]{1 - x^2} = m$