Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Bui Quang Dong

Đăng ký: 21-04-2011
Offline Đăng nhập: 30-07-2011 - 16:01
*----

#264623 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên đại học Vinh Năm 2011

Gửi bởi Bui Quang Dong trong 12-06-2011 - 23:09

ai giải giùm mình bài bất đẳng thức cáigiả sử $ x = max{x,y,z}$
=> $P \le x^3y+x^2yz+\dfrac{1}{2}x^3z+\dfrac{1}{2}x^2z^2 =x^2(x+z)(y+\dfrac{1}{2}z) = 27(\dfrac{x}{3})(\dfrac{x}{3})(\dfrac{x+z}{3})(y+\dfrac{1}{2}z) \le 27.\dfrac{(x+y+\dfrac{5}{6}z)^4}{4^4} \le 27.\dfrac{(x+y+z)^4}{4^4} = 432$
dấu bằng xảy ra khi (x,y,z) =(6,2,0) và các hoán vị
công nhận là đề năm nay khó hơn đề mọi năm


#263809 Tính chất của đường tròn Euler

Gửi bởi Bui Quang Dong trong 06-06-2011 - 21:40

Đây là cách của tớ. Nếu sai xin chỉ giáo.

Gọi O,H,I,K là tâm đường tròn ngoại tiếp,trực tâm,tâm nội tiếp,tâm Euler

Ta có các bổ đề sau
(các bạn tự chứng minh nhé)
1. bán kính đường tròn Euler bằng 1 nửa bán kính đường tròn ngoại tiếp = $\dfrac{R}{2}$
2. $OI^2=R^2-2Rr$
3. $IH^2=4R^2-\dfrac{a^3+b^3+c^3+abc}{a+b+c}$
3. $OH^2=9R^2-(a^2+b^2+c^2)$
4. K là trung điểm OH
5. công thức trung tuyến
${m_a}^2=\dfrac{b^2+c^2}{2}-\dfrac{c^2}{4}$
6.$r^2=\dfrac{S^2}{p^2}=\dfrac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p} = (ab+bc+ca)-\dfrac{(a+b+c)^2}{4} - \dfrac{2abc}{a+b+c}$

quay trở lại bài toán ta sẽ cm
$IK=R_{Euler}-r=\dfrac{R}{2}-r$

để ý đường tròn Euler và đường tròn nội tiếp không thể tiếp xúc ngoài nhau

$ IK^2=(\dfrac{R}{2}-r)^2$
<=> $ \dfrac{IH^2+IO^2}{2}-\dfrac{OH^2}{4}
= \dfrac{R^2}{4}-Rr+r^2$
<=> $ \dfrac{IO^2}{2}+Rr +\dfrac{IH^2}{2}=\dfrac{OH}{4}+r^2 + \dfrac{R^2}{4}$
<=> $2IH^2+R^2=4r^2+OH^2$
thay IH,OH,r bởi các hệ thức phía trên ta có đpcm
=> Đường tròn Euler luôn tiếp xúc trong với đường tròn nội tiếp