Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Rayky

Đăng ký: 30-04-2011
Offline Đăng nhập: 16-06-2012 - 14:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

CMR: Diện tích tam giác ACE hoặc diện tích tam giác BDF không bé hơn một nửa diện tích...

24-02-2012 - 20:31

Cho lục giác ABCDEF có các cạnh đối diện tương ứng song song (không bằng nhau). CMR: Diện tích tam giác ACE hoặc diện tích tam giác BDF không bé hơn một nửa diện tích lục giác ABCDEF.

Tìm điều kiện của góc B và C để OH // BC

09-02-2012 - 21:18

Cho tam giác ABC nhọn. Trực tâm H; O: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm điều kiện của góc B và C để OH // BC.

$Cho$ $0\leq x;y;z\leq 1$ $CMR: Q=\frac{x}{1+yz...

01-02-2012 - 21:37

$Cho$ $0\leq x;y;z\leq 1$
$CMR: Q=\frac{x}{1+yz}+\frac{y}{1+xz}+\frac{z}{1+xy}\leq 2$

CMR: $\frac{a}{b^{3}+c^{3}+7} + \frac{b}{a^{3}+c^{3}+7} + \frac{c}{...

29-01-2012 - 20:20

$Cho$ $0\leq a;b;c\leq 1$
$CMR:$
$\frac{a}{b^{3}+c^{3}+7} + \frac{b}{a^{3}+c^{3}+7} + \frac{c}{a^{3}+b^{3}+7} \leq \frac{1}{3}$

Tìm GTNN của P = $\left ( x^{2} + \dfrac{1}{y^{2}} \right )\le...

28-12-2011 - 21:24

Cho x;y > 0 thỏa mãn $x^{2} + y^{2} = 1$
Tìm GTNN của P = $\left ( x^{2} + \dfrac{1}{y^{2}} \right )\left ( y^{2} + \dfrac{1}{x^{2}} \right )$
Mọi người cùng làm nào :D