Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


minhhieu070298vn

Đăng ký: 19-05-2011
Offline Đăng nhập: 16-11-2015 - 10:23
****-

Chủ đề của tôi gửi

phương trình hàm số học

15-11-2015 - 06:29

1) $f:R\rightarrow Z, f(x+y)< f(x)+f(y), f(f(x))=\left [ x \right ]+2$

2)$f:Z^{+}\rightarrow Z^{+}, f(ab)=f(a)f(b) \forall gcd(a,b)> 1$ và f(a),f(b),f(a+b-1) là 3 cạnh tam giác

3)$f:Z\rightarrow Z, f(1)=2011, \forall m,n\epsilon Z, m\neq n : m^{2015}-n^{2015} \vdots f(m)-f(n)$

4)$f:Z\rightarrow Z,f(0)\neq 0,f(1)=0, f(xy)+f(x)f(y)=f(x)+f(y), (f(x-y)-f(0))f(x)f(y)=0$

a) Tìm tập giá trị của f

b) Nếu $f(10)\neq 0,f(2)=0,$. Tìm tất cả n sao cho $f(n)\neq 0$


Một bài về hàm lồi (Karamata và JenSen)

08-11-2015 - 20:05

 Cho x1,x2,....,xn thực, $x_{i}x_{j}\leq 4^{-\left | i-j \right |}(1\leq i\leq j\leq n).$

 CMR $x_{1}+x_{2}+...+x_{n} \leq \frac{5}{3}$


Cho tứ diện ABCD, M,N lần lượt thuộc AB,AC sao cho AM/AB=AN/AC

23-11-2014 - 10:07

Cho tứ diện ABCD, M,N lần lượt thuộc AB,AC sao cho AM/AB=AN/AC. Mặt phẳng (P) thay đổi luôn đi qua MN cắt CD, BD lần lượt ở E,F.

a) CM EF luôn đi qua điểm cố định

b) Tìm quỹ tích giao điểm I của ME và NF

c) Tìm quỹ tích giao điểm J của MF và NE


Giải phương trình: $\log _{3}\frac{2x-1}{(x-1)^...

19-08-2014 - 22:21

Giải phương trình:

$\log _{3}\frac{2x-1}{(x-1)^2}=3x^2-8x+5$


Có bao nhiêu cách chọn 4 số tự nhiên tùy ý......

11-07-2014 - 22:38

Có bao nhiêu cách chọn 4 số tự nhiên tùy ý rồi viết lên đường tròn sao cho tổng 2 số cạnh nhau nhỏ hơn bằng 7