Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Le Quoc Tung

Đăng ký: 11-06-2011
Offline Đăng nhập: 03-06-2014 - 22:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh $a^{i}b^{p-i}+b^{i}c^{p-i}+c^...

29-11-2012 - 20:53

Cho a,b,c là 3 nghiệm nguyên của phương trình bậc 3: $x^{3}-x-1=0$.
Chứng minh rằng, với mọi $0\leq i\leq p$ , p bất kỳ, i,p nguyên dương, ta đều có
$a^{i}b^{p-i}+b^{i}c^{p-i}+c^{i}a^{p-i}$ nguyên
( Nghĩa là nguyên với mọi biểu thức đối xứng a,b,c)

Chứng minh AI là phân giác.

24-11-2012 - 23:04

Cho tam giac ABC. Trên AB,AC lấy E,D sao cho BE = DC. Các đường trung trực của EC và BD cắt nhau tại I. Chứng minh AI là phân giác của tam giác ABC.

Chứng minh $3^{2n+1}+1$ chỉ có các ước nguyên tố dạng 3k+1 và 2

07-10-2012 - 22:00

Chứng minh rằng $3^{2n+1}+1$ chỉ có các ước nguyên tố dạng 3k+1 và 2.

Tìm min max của: $\frac{1}{x}+\frac{9}{1-x^{2}}$

05-05-2012 - 14:51

Cho x là số nguyên dương nhỏ hơn 1 và lớn hơn 0.
Tìm GTLN và GTNN của
$\frac{1}{x}+\frac{9}{1-x^{2}}$

$$\left\{\begin{matrix} \sqrt{3x}(1+\frac{1}{x+y})=2...

15-04-2012 - 10:52

Giải hệ phương trình:$$\left\{\begin{matrix} \sqrt{3x}(1+\frac{1}{x+y})=2\\ \sqrt{7y} (1-...) \end{matrix}\right.$$