Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


PRONOOBCHICKENHANDSOME

Đăng ký: 21-06-2011
Offline Đăng nhập: 05-05-2016 - 17:42
***--

Chủ đề của tôi gửi

$ \sum_{x,y,z} x^2 \geq 4 \sum_{x,y,z} x^2y^2...

10-06-2014 - 01:55

Cho x,y,z là 3 số thực dương thỏa mãn: $x^2+y^2+z^2+2xyz=1$

Chứng minh rằng:

$x^2+y^2+z^2 \geq 4(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)$

 

 


Tính xác suất .

25-09-2013 - 23:30

Lấy 3 điểm bất kỳ trên 1 đường tròn . Tính xác suất để tam giác tạo thành từ 3 điểm đó là 1 tam giác nhọn . 


$x^2 - [x]x=84,25$

23-09-2013 - 19:52

Trong khoảng $[0;100]$ , có bao nhiêu giá trị của x thoả mãn : 

$x^2-[x]x=84,25$


Tìm nguyên hàm

31-07-2013 - 23:02

Hãy tìm nguyên hàm : 

$I= \int \frac{\sin x \cos 2x}{\cos 5x} dx$


$f(mn) = f(m) + f(n)$

14-05-2013 - 20:09

Xét $f: \mathbb{N}^{+} \to \mathbb{R}$ tăng thoả mãn : 

$f(mn) = f(m) + f(n)$ $\forall m,n \in \mathbb{N}^{+}$

 

Chứng minh rằng tồn tại $a>1$ sao cho : $f(n) \equiv \log_{a}n$