Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thanhthaiagu

Đăng ký: 26-12-2004
Offline Đăng nhập: 30-08-2016 - 23:06
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cực trị của hàm số

29-08-2010 - 09:49

Tôi đề xuất vấn đề này chỉ để đưa ra 1 trường hợp sử dụng quy tắc 2 để tìm tham số m hàm số đạt cực trị tại điểm x=xo, làm sót nghiệm của bài toán. Như vậy trong quá trình giảng dạy hay làm dạng toán này ta nên dùng quy tắc 1 hay là dùng quy tắc 2. Một số bài toán dùng quy tắc 1 tỏ ra khá phức tạp, trong khi dùng quy tắc 2 lại rất dễ dàng. Câu hỏi đặt ra là khi trình bày lời giải bằng cách dùng điều kiện cần và điều kiện đủ như cách của quy tắc 2 có tổng quát cho mọi bài toán hay không. Và khi giải đề thi tốt nghiệp nếu có câu này thì trình bày theo cách nào để đạt điểm tối đa.

Trong chủ đề: Cực trị của hàm số

23-08-2010 - 18:30

Xét bài toán tương tự, nhưng tìm m để hàm số $ y = x^{4}+mx^{2}$ đạt cực tiểu tại điểm x = 0.
Lời giải:
Đạo hàm $y'=4x^{3}+2mx$, mọi x thuộc R
+ Điều kiện cần: Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 là $f'(0)=0$. Điều này đúng với mọi m
+ Điều kiện đủ, đạo hàm cấp 2: $f''(x)=12x^{2}+2m$;
Để hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0 thì $f''(0)=2m>0$ :-? m > 0.
Nếu cho lời giải tương tự ta được: Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0 khi và chỉ khi m >0.
Bạn hãy xét với m = 0. Hàm số trở thành $y = x^{4}$ Lúc đó $y'=4x^{3}$. Ta có y'<0 với x<0 và y'>0 với x>0. (Lập bảng xét dấu). Nên hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0. Giải theo cách trên thì còn thiếu trường hợp m = 0

Trong chủ đề: Gõ công thức toán học lên diễn đàn bằng Mathtype

14-08-2010 - 22:48

$y = x^3 + 2x^2 - \dfrac{1}{6}x + \sqrt 2 x$

Trong chủ đề: Download giả lập FX500MS + FX570MS

10-04-2008 - 08:48

Phần mềm này hỗ trợ đắc lực cho những ai muốn dạy học máy tính Casio
Cám ơn rất nhiều