Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MyLoVeForYouNMT

Đăng ký: 16-07-2011
Offline Đăng nhập: 18-06-2018 - 07:38
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \sqrt{tan A}=\sum \sqrt{cot \frac...

30-07-2013 - 21:08

CMR: $\Delta ABC$ đều nếu thỏa mãn điều kiện sau:

1) $\sqrt{tan A}+\sqrt{tan B}+\sqrt{tan C}=\sqrt{cot \frac{A}{2}}+\sqrt{cot \frac{B}{2}}+\sqrt{cot \frac{C}{2}}$

 

2) $tan^6\frac{A}{2}+tan^6\frac{B}{2}+tan^6\frac{C}{2}=\frac{1}{9}$

 

3) $cos A+cos B+cos C=sin \frac{A}{2}+sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2}$

 

4) $\left\{\begin{matrix} sinB+sinC=2sinA\\ tanB+tanC=2sinA \end{matrix}\right.$

 
5) $\frac{1}{sin^22A}+\frac{1}{sin^22B}+\frac{1}{sin^22C}=\frac{1}{2cosA.cosB.cosC}$
 
6) $\frac{a}{m_{a}}=\frac{b}{m_{b}}=\frac{c}{m_{c}}$
 
7) $P+R=(2+3\sqrt{3})r$
 
Đã update ^^

\[\left\{\begin{matrix} x(x-2)(2x-y)=6 & \...

01-01-2013 - 19:41

Giải hệ phương trình:
\[\left\{\begin{matrix}
x(x-2)(2x-y)=6 & \\(x-3)^2+2y=10
&
\end{matrix}\right.\]

Tìm m, n, p để 3 hệ phương trình đồng thời vô nghiệm

31-12-2012 - 14:24

Tìm m, n, p để ba hệ sau đồng thời vô nghiệm


\[\left\{\begin{matrix}
x-py=n & \\-px+y=m
&
\end{matrix}\right.;\left\{\begin{matrix}
-px+y=m & \\nx+my=1
&
\end{matrix}\right.;\left\{\begin{matrix}
nx+my=1 & \\x-py=n
&
\end{matrix}\right.\]

Tìm a để hệ sau đây có đúng 4 nghiệm

30-12-2012 - 21:25

Tìm a để hệ sau đây có đúng 4 nghiệm
\[\left\{\begin{matrix}
1-\sqrt{|x-1|}=\sqrt{7|y|} & \\
49y^2+x^2+4a=2x-1 &
\end{matrix}\right.\]

Tìm max, min của biểu thức sau $S=\frac{3x+4}{\sqrt{x^2+1}}$

17-06-2012 - 20:49

Tìm max, min của biểu thức sau
$S=\frac{3x+4}{\sqrt{x^2+1}}$

Mình làm được phần maxS=5 rồi nhưng vấn đề ở đây là mình không giải thích được S không có min