Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dangquochoi

Đăng ký: 28-07-2011
Offline Đăng nhập: 16-04-2019 - 07:09
-----

#683235 Có bao nhiêu hộ gia đình có tivi và tủ lạnh nhưng không có xe máy?

Gửi bởi dangquochoi trong 05-06-2017 - 17:13

Bài 1: Có một cuộc điều tra xã hội về những gia đình sử dụng đồ đạc có giá trị: Có 8000 hộ đồng ý tham gia điều tra. Kết quả thu được: 5100 hộ có xe máy, 2800 hộ có tủ lạnh, 5420 hộ có tivi, 4800 hộ có cả tivi và xe máy, 1500 hộ có tivi và tủ lạnh, 1250 hộ có xe  máy và tủ lạnh, 1100 hộ có cả xe máy, tivi và tủ lạnh.

a) Có bao nhiêu hộ gia đình có tivi và tủ lạnh nhưng không có xe  máy?

b) Có bao nhiêu hộ gia đình không có bất kì ba thứ xe máy, tivi, tủ lạnh?

 

Bài 2: Có một cuộc điều tra trong trường học về việc học sinh coi tivi buổi tối các ngày đầu tuần. Kết quả có 25 học sinh coi tivi vào tối thứ 2, 20 học sinh coi tivi vào tối thứ 3 và 16 học sinh coi tivi vào tối thứ 4.  Trong số những học sinh chỉ coi một tối đầu tuần thì có 11 học sinh chọn tối thứ 2, 7 học sinh chọn tối thứ 3 và  6 học sinh chọn tối thứ 4. Tất cả học sinh tham gia cuộc điều tra đều coi ít nhất là một tối trong ba tối thứ 2, thứ 3, thứ 4.Có 7 học sinh coi cả ba buổi tối.

Hỏi nếu có 12 học sinh coi tivi cả hai buổi tối thứ 2 và thứ 3 thì số học sinh được điều tra là bao nhiêu?
#543075 Tính diện tích hình chữ nhật $ABCD$

Gửi bởi dangquochoi trong 05-02-2015 - 16:29

BÀI 1: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có đường chéo $BD=17cm$, $\widehat{ABD}=75^{o}$. Tính diện tích hình chữ nhật $ABCD$

BÀI 2: Cho tam giác $ABC$ có phân giác $AD$, cạnh $AB=9cm$, $AC=12cm$, $BC=14cm$.trên tia đối của tia $DA$ lấy điểm $I$ sao cho $\widehat{ACI}=\widehat{ADB}$. Tính độ dài $AI$
#538857 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi dangquochoi trong 22-12-2014 - 22:48

Bài 14: Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa có 252 em học sinh khối lớp 6; 210 em học sinh khối lớp 7 và 126 học sinh khối lớp 8 tham dự. Để tiện sinh hoạt, người ta muốn chia đều số học sinh mỗi khối lớp vào từng nhóm, mỗi nhóm đều có đủ học sinh 3 khối lớp.

Có bao nhiêu cách thành lập nhóm, mỗi cách cho ta bao nhiêu nhóm, mỗi nhóm có bao nhiêu người và số học sinh mỗi khối lớp trong một nhóm là bao nhiêu người?

Gọi a là số nhóm lớn nhất, $a\in$ƯC(252,210,126)

Ta có: $252=2^2.3^2.7$

$210=2.3.5.7$

$126=2.3^2.7$

=>ƯCLN(252,210,126)=2.3.7=42

Ư(42)={1;2;3;6;7;14;21;42}

Có tất cả 8 cách thành lập nhóm

Cách 1 nhóm: có 252+210+126=588 người (Lớp 6: 252 em, Lớp 7: 210 em, lớp 8: 126 em)

Cách 2 nhóm: mỗi nhóm có 126+105+63=294 người(Lớp 6:126 em, lớp 7: 105 em, Lớp 8: 63 em)

Cách 3 nhóm: mỗi nhóm có 84+70+42=196 người (Lớp 6: 84 em, lớp 7: 70 3m, lớp 8: 42 em)

.....

Cách 42 nhóm: mỗi nhóm có 6+5+3=14 người( Lớp 6: 6 em, lớp 7: 5 em, lớp 8: 3 em)

 

Tương tự như vậy ta sẽ tính được số người trong 1 nhóm và số người mỗi lớp trong 1 nhóm.
#290213 Chứng minh$$\forall \epsilon \geq 0,\exists...

Gửi bởi dangquochoi trong 25-12-2011 - 21:28

a) Cho $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}.$ Chứng minh $\lim_{x\to a}f(x)$ tồn tại khi và chỉ khi $f$ thỏa tiêu chuẩn sau:

$\forall \epsilon \geq 0,\exists \delta > 0:\forall x,x',0<\left | x-a \right |<\delta ,0<\left | x'-a \right |<\delta \Rightarrow \left | f(x)-f(x') \right |<\epsilon $

b) Cho $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục. Chứng minh với mọi $x_{1},...,x_{n}\varepsilon \mathbb{R}$ , đều tồn tại $c\varepsilon \mathbb{R}$
sao cho
$\left | f© \right |= \sqrt[n]{\left | f(x_{1})...f(x_{n}) \right |}$