Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyễn mai hương

Đăng ký: 11-08-2011
Offline Đăng nhập: 26-01-2013 - 19:51
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\left\{\begin{array}{l} x \sqrt x -8...

20-12-2012 - 19:52

Giải hệ phương trình :


\[\left\{ \begin{array}{l}
x\sqrt x - 8\sqrt y = \sqrt x + y\sqrt y \\
x - y = 5
\end{array} \right.\]


MOD : Chú ý tiêu đề bạn nhé :) Tham khảo thêm tại đây

$x^2 - x - 1000\sqrt{1 + 800x} = 1000$

09-12-2012 - 20:47

Giải phương trình :

1 . $3x^4 - 4 x^3 = 1 - \sqrt[]{(1 + x^2)^ 3 }$
2. $\sqrt[3]{3x+4} = x^3 + 3x^2 + x -2$
3. $x^2 - x - 1000\sqrt{1 + 800x} = 1000$

Giải pt bằng pp nhân liên hợp

15-11-2012 - 19:11

Giải pt :

$\sqrt{4x + 5} + \sqrt{6x + 10} = x^{2} + 2x + 4$

Tìm min:$ a^{3} + b ^{3} + c^{3}$

17-10-2012 - 20:04

1 . Cho $a\geq b\geq c\geq d\geq 0
a \leq 10 ; ab\leq 80 ; abc\leq 400 ; abcd \leq 1600

Tìm max S = a+b+c+d$

2. Cho $a\geq 7 ; 5a + 7b \geq 70 ; 10a +14b+35c \geqslant 210

Tìm min :a^{3} + b ^{3} + c^{3}$