Đến nội dung


Chú ý

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trinh đăng ký thành viên, hoặc đã đăng ký thành công nhưng không nhận được email kích hoạt, hãy thực hiện những bước sau:

  • Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã dùng kể đăng ký. Dù bị lỗi nhưng hệ thống đã lưu thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu, nên có thể đăng nhập được.
  • Sau khi đăng nhập, phía góc trên bên phải màn hình sẽ có nút "Gửi lại mã kích hoạt", bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu gửi mã kích hoạt mới qua email.
Nếu bạn đã quên mật khẩu thì lúc đăng nhập hãy nhấn vào nút "Tôi đã quên mật khẩu" để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn, sau đó làm theo hai bước trên để kích hoạt tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập được bạn nên thay mật khẩu mới.

Nếu vẫn không đăng nhập được, hoặc gặp lỗi "Không có yêu cầu xác nhận đang chờ giải quyết cho thành viên đó", bạn hãy gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
---
Do sự cố ngoài ý muốn, tất cả bài viết và thành viên đăng kí sau ngày 08/08/2019 đều không thể được khôi phục. Những thành viên nào tham gia diễn đàn sau ngày này xin vui lòng đăng kí lại tài khoản. Ban Quản Trị rất mong các bạn thông cảm. Mọi câu hỏi hay thắc mắc các bạn có thể đăng vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để được hỗ trợ. Ngoài ra nếu các bạn thấy diễn đàn bị lỗi thì xin hãy thông báo cho BQT trong chủ đề Báo lỗi diễn đàn. Cảm ơn các bạn.

Ban Quản Trị.


nolunne

Đăng ký: 14-08-2011
Offline Đăng nhập: 31-07-2015 - 09:25
-----

#558529 $\left ( a^{5}-a^{2}+3 \right )\left...

Gửi bởi nolunne trong 09-05-2015 - 21:52

Cho $a+b+c=3\sqrt{7}$

Tìm min: $\left ( a^{5}-a^{2}+3 \right )\left ( b^{5}-b^{2}+3 \right )\left ( c^{5}-c^{2}+3 \right )$
#481776 $\left\{\begin{matrix} x(x+y)^{2...

Gửi bởi nolunne trong 07-02-2014 - 22:06

$\left\{\begin{matrix} x(x+y)^{2}=9\\x(y^{3}-x^{3})=7 \end{matrix}\right.$
#468131 $\frac{a}{\sqrt{b+c-a}}+\fr...

Gửi bởi nolunne trong 01-12-2013 - 16:57

1.Cho a,b,c là 3 cạnh của tam giác .C/m$\frac{a}{\sqrt{b+c-a}}+\frac{b}{\sqrt{c+a-b}}+\frac{c}{\sqrt{a+b-c}}\geq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}$

2.Cho a,b,c >0 thoả ab+bc+ca=3. Tìm min  $\frac{a^{2}}{\sqrt{3b^{2}+22bc+24c^{2}}}+\frac{b^{2}}{\sqrt{3c^{2}+22ca+24a^{2}}}+\frac{c^{2}}{\sqrt{3a^{2}+22ab+24b^{2}}}$
#460400 1.$\sqrt{5x^{2}+14x+9}+\sqrt{x^{...

Gửi bởi nolunne trong 27-10-2013 - 22:56

1.$(x^{2}-6x+11)\sqrt{x^{2}-x+1}=2(x^{2}-4x+7)\sqrt{x-2}$

2.$4x^{2}+7x+1=2\sqrt{x+2}$
#458583 Giải phương trình sau $x^2-3x+1+\sqrt{2x-1}=0$

Gửi bởi nolunne trong 19-10-2013 - 16:50

Giải phương trình sau $x^2-3x+1+\sqrt{2x-1}=0$

$x^{2}-3x+1=\sqrt{2x-1} <=> x^{2}-x+\frac{1}{4}=(2x-1)+\sqrt{2x-1}+\frac{1}{4} <=> $\left ( x-\frac{1}{2} \right )^{2}=\left ( \sqrt{2x-1}+\frac{1}{2} \right )^{2}$

Đến đây bạn tự giải nhé!
#458018 $\frac{a^{3}}{a^{2}+ab+b^{2...

Gửi bởi nolunne trong 16-10-2013 - 21:38

Cho a,b,c>0 thỏa ab+bc+ca=3

$\frac{a^{3}}{a^{2}+ab+b^{2}}+\frac{b^{3}}{b^{2}+bc+c^{2}}+\frac{c^{3}}{c^{2}+ca+a^{2}}\geq 1$
#454252 $\frac{a}{a^{2}+b+3}+\frac{...

Gửi bởi nolunne trong 30-09-2013 - 16:50

Cho a,b,c thoả a+b+c=3.C/m:

$\frac{a}{a^{2}+b+3}+\frac{b}{b^{2}+c+3}+\frac{c}{c^{2}+a+3}\leq \frac{1}{2}$
#453866 $\frac{bc}{a^{3}(c+2b)}+\frac...

Gửi bởi nolunne trong 29-09-2013 - 11:25

1.Cho a+b+c=3abc Chứng Minh:

$\frac{bc}{a^{3}(c+2b)}+\frac{ca}{b^{3}(a+2c)}+\frac{ab}{c^{3}(b+2a)}\geq 1$

 
#453049 1.Cho a,b,c là các số thực dương tùy ý.CMR:$(a+b+c)(ab+bc+ca)\leq...

Gửi bởi nolunne trong 25-09-2013 - 22:32

1.Cho a,b,c là các số thực dương tùy ý.CMR:$(a+b+c)(ab+bc+ca)\leq \frac{8}{9}(a+b)(b+c)(c+a)$

2.Cho a,b,c>0 thỏa a+b+c=1 CMR:$\frac{bc}{\sqrt{a+bc}}+\frac{ca}{\sqrt{b+ca}}+\frac{ab}{\sqrt{c+ab}}\leq \frac{1}{2}$

3.Cho a,b,c>0 thỏa a+b+c=3.CMR:$\frac{a^{2}b}{2a+b}+\frac{b^{2}c}{2b+c}+\frac{c^{2}a}{2c+a}\leq \1$

4.Cho a,b,c>0 thỏa abc=1.CMR:$\frac{a^{3}}{(1+b)(1+c)}+\frac{b^{3}}{(1+a)(1+c)}+\frac{c^{3}}{(1+a)(1+b)}\geq \frac{3}{4}$

P/s: Đừng chê em ngu
#452458 $\left\{\begin{matrix} x^{2}-2xy...

Gửi bởi nolunne trong 22-09-2013 - 22:29

1.$\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x^{2}}+\frac{1}{y^{2}}=1\\\sqrt{x^{2}-1}+\sqrt{y^{2}-1}=xy+2 \end{matrix}\right.$

2.$\left\{\begin{matrix} x^{2}-2xy-6y=4\\5y^{2}-2xy+5=0 \end{matrix}\right.$

3.$\left\{\begin{matrix} \frac{x}{x^{2}+3}+\frac{y}{y^{2}+1}+\frac{3}{20}=0\\(x^{2}+3)(y^{2}+1)+10xy=0 \end{matrix}\right.$

4.$\left\{\begin{matrix} x^{3}-3x^{2}-9x+22=y^{3}+3y^{2}-9y\\x^{2}+y^{2}-x+y=0.5 \end{matrix}\right.$
#449261 $\left\{\begin{matrix} x^{3}-8x=...

Gửi bởi nolunne trong 10-09-2013 - 19:12

$\left\{\begin{matrix} x^{3}-8x=y^{3}+2y\\x^{2}-3=3(y^{2}+1) \end{matrix}\right.$
#449260 $\left\{\begin{matrix} x^{3}+8y^...

Gửi bởi nolunne trong 10-09-2013 - 19:10

$\left\{\begin{matrix} x^{3}+8y^{3}-4xy^{2}=1\\2x^{4}+y^{4}=2x+y \end{matrix}\right.$
#449129 $\left\{\begin{matrix} x^{3}(2+3...

Gửi bởi nolunne trong 09-09-2013 - 21:49

$\left\{\begin{matrix} x^{3}(2+3y)=1\\x(y^{3}-2)=3 \end{matrix}\right.$
 

 
#449126 $\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+...

Gửi bởi nolunne trong 09-09-2013 - 21:42

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+1}\ -\sqrt{2y+1}=x-y\\x^{2}-12xy+9y^{2}+4=0\ \end{matrix}\right.$
#444606 Cho lục giác đều ABCDEF trên cạnh AC lấy M và trên cạnh AE lấy điểm N sao cho...

Gửi bởi nolunne trong 21-08-2013 - 20:44

Cho lục giác đều ABCDEF trên cạnh AC lấy M và trên cạnh AE lấy điểm N sao cho $\frac{EN}{AN}=\frac{AM}{MC}=k$

  • Tìm k sao cho B,M,N thẳng hàng