Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nolunne

Đăng ký: 14-08-2011
Offline Đăng nhập: 31-07-2015 - 09:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\log_{7}x = \log_{3}(\sqrt{x}+2)$

27-05-2015 - 17:07

$\log_{7}x = \log_{3}(\sqrt{x}+2)$


$\log_{x^{2}}x+2 + \log_{\sqrt{2-x...

27-05-2015 - 17:04

$\log_{x^{2}}(x+2) + \log_{\sqrt{2-x}}x = 2$


$\left ( a^{5}-a^{2}+3 \right )\left ( b^{...

09-05-2015 - 21:52

Cho $a+b+c=3\sqrt{7}$

Tìm min: $\left ( a^{5}-a^{2}+3 \right )\left ( b^{5}-b^{2}+3 \right )\left ( c^{5}-c^{2}+3 \right )$


$4\sqrt{1-x}-5\sqrt{1+x}+3\sqrt{1-x^{...

02-09-2014 - 21:11

Giải phương trình:

$4\sqrt{1-x}-5\sqrt{1+x}+3\sqrt{1-x^{2}}=x+6$


Cho tam giác ABC cố định. Vẽ hình thoi BCDE

02-09-2014 - 19:59

Cho tam giác ABC cố định. Vẽ hình thoi BCDE. Từ D,E lần lượt vẽ đường thẳng vuông góc với AB, AC. Các đường thẳng này cắt nhau tại M. Tìm tập hợp điểm M